Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Chi tiết tin

Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Lượt xem: 961

Sáng ngày 31/8/2019, Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW; với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là UV BTV Huyện ủy và HUV (khóa VIII); nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện qua các nhiệm kỳ sinh sống trên địa bàn huyện; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện và xã, thị trấn.

Trong diễn văn lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện- Nguyễn Văn Tỉnh, đã nhấn mạnh giá trị to lớn và ý nghĩa quan trọng của di chúc Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng nước ta nói chung và đối với Hiệp Đức nói riêng. Bí thư Huyện ủy khẳng định, qua 50 năm thực hiện theo di chúc Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Quế Tiên (1969 -1972) và hơn 30 năm kể từ ngày thành lập (1986), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hiệp Đức, bằng ý chí tự lực, tự cường và truyền thống đoàn kết của quê hương cùng với sự đổi mới, sáng tạo trong tư duy, toàn quân và nhân dân huyện nhà đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng ổn định gắn liền với giải quyết tốt các vấn đề văn hóa - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị có bước trưởng thành; chất lượng đảng viên được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày được tăng cường. Đời sống đại bộ phận nhân dân huyện nhà ngày càng đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần.


Quang cảnh buổi lễ

Đặc biệt từ khi Đảng ta phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh, thiếu niên và các tầng lớp nhân dân huyện Hiệp Đức đã kiên trì, tập trung thực hiện trên mọi lĩnh vực, ở mọi tổ chức và trong mỗi cá nhân với quyết tâm phấn đấu học tập, lao động, sáng tạo để xây dựng quê hương Hiệp Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh. Những việc làm theo Bác ngày càng cụ thể, thiết thực hơn, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và vai trò cá nhân của mỗi người. Phần lớn cán bộ thể hiện sự gương mẫu, gần dân, sát dân, trên tinh thần phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Nhiều cấp ủy đảng đã có được cách làm hay, mô hình hiệu quả, thiết thực, tác động tích cực tới tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế- xã hội, góp phần đi đến thắng lợi chung của toàn huyện như: Hội Cựu chiến binh nổi bật với hoạt động xây dựng quỹ "nghĩa tình đồng đội" đã hỗ trợ, động viên nhiều hội viên phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống; thành lập "Đội hỗ trợ tìm kiếm liệt sĩ Tân An" nhằm tìm kiếm và hỗ trợ miễn phí thân nhân liệt sĩ tìm kiếm mộ liệt sĩ đã hy sinh trên quê hương Hiệp Đức và liệt sĩ Hiệp Đức đã hy sinh, nằm lại ở nhiều vùng miền khác của Tổ quốc; xây dựng mô hình "tự sản xuất tạo nguồn vốn" để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; vận động hội viên đóng góp phục vụ các hoạt động tình nghĩa và góp công, hiến đất, cây trồng làm đường giao thông… Hội Phụ nữ với việc vận động tiết kiệm xây dựng mái ấm tình thương, tiếp sức trẻ em đến trường, làm tốt công tác giúp đỡ phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo, định hướng phát triển kinh tế trong hội viên…. Hội Nông dân huyện xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả như Hợp tác xã nấm Nhì Tây; hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận; mô hình "tổ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp", "Câu lạc bộ ICM hiệu quả về kinh tế"; mô hình làm vườn… Đoàn Thanh niên huyện nổi bật với chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hiệp Đức" nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vượt khó học tập và nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội …. Ngành Giáo dục đã phát huy vai trò phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền, ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác phát triển giáo dục nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, hoàn thành xuất sắc hoạt động giảng dạy và hoạt động phong trào, ngoài giờ. Nhiều chi bộ thôn liên tục các năm đạt danh hiệu thôn văn hóa, thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo an sinh xã hội, phong trào văn hóa- văn nghệ. Một số TCCSĐ đã có quy trình, hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là cho đảng viên hưu trí, người dân tộc thiểu số trong thực hiện chỉ thị 05; Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm hay, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt huyết trong thực hiện công vụ cũng như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động thiện nguyện đã tạo sự lan tỏa, sự hưởng ứng trong làm theo Bác.

Có thể nói, kết quả đạt được chính là những việc làm thiết thực nhất, cụ thể nhất thể hiện lòng kính yêu đối với Bác cũng như quyết tâm của Đảng bộ nhân dân Hiệp Đức trong việc thực hiện Di chúc của Bác và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hướng tới mục tiêu, lý tưởng xây dựng một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một đất nước thật sự của dân - do dân- vì dân theo tâm nguyện Bác Hồ thì 50 qua chỉ là một chặng đường ngắn trên hành trình dài còn lắm chông gai, thách thức. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng tri ân, kính trọng một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam- Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng nước nhà và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc, qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực, tích cực để tiếp tục bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế, qua việc nhấn mạnh một số giải pháp, định hướng cốt lõi trong thực hiện Di chúc Bác Hồ trong thời gian đến, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, hội, đoàn thể các cấp và nhân  dân trong huyện mà trước hết là cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn gương mẫu, đi đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc Bác và Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập hiện nay Hiệp Đức có nhiều thuận lợi, và thời cơ, song cũng không ít khó khăn, thử thách, nhưng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm, với ý chí phấn đấu và lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, với tấm lòng kính yêu vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh của mỗi người dân Hiệp Đức, tin tưởng rằng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện nhà sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khắc phục những tồn tại, hạn chế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các địa phương trong cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Cũng tại buổi Lễ đã có 02 tập thể và 05 cá nhân được huyện trao giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018./.

                                                                           Nguyễn Thị Kim Oanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập