Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức kỳ họp thứ 20

Lượt xem: 1470

Ngày 09/7/2020 HĐND huyện Hiệp Đức tổ chức kỳ họp thứ 20 nhằm đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và xem xét một số nội dung theo thẩm quyền của HĐND

Qua báo cáo cho thấy trong 6 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển KT-XH và đời sống, sinh hoạt của cả nước nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng, nhưng dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND, UBND huyện đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các hội, đoàn thể tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN đạt kết quả tốt:


Toàn cảnh kỳ họp

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, vụ Đông Xuân 2019-2020, năng suất đạt trên 57,8 tạ/ha. Sản lượng lương thực trên 8.047tấn. Về chăn nuôi, tập trung chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, LMLM và chỉ đạo phát triển lại đàn gia súc, gia cầm sau Tết; đến nay, tổng đàn trâu hơn 2.175 con, đạt 87%KH; tổng đàn bò hơn 9.340 con, đạt 88,9%KH (trong đó bò lai chiếm 88,09% so với tổng đàn). Về lâm nghiệp, khảo sát lập kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng FSC trên 834 ha. Ước giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản trên 334 tỷ đồng. Giá trị sản xuất CN-XD trên 250 tỷ đồng. TM-DV đạt 318 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã; không có xã dưới 8 tiêu chí; Tổng kinh phí xây dựng NTM trên 39.752 triệu đồng; tổng vốn đầu tư cho thị trấn Tân Bình 51.310 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 385.521 triệu đồng, đạt 90,6% so với DT tỉnh giao, đạt 89,9% so với NQ HĐND huyện. Trong đó, thu phát sinh kinh tế: 29.049 triệu đồng, đạt 69,1% so với dự toán tỉnh và 62,9% so với NQ HĐND huyện. Tổng chi ngân sách nhà nước 283.425 triệu đồng, đạt 70 % so với DT tỉnh giao, đạt 69,5% so với NQ HĐND huyện. Về giáo dục, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nên việc học bị gián đoạn, phải chuyển sang học qua mạng internet; đến nay việc dạy và học đã trở lại bình thường và khung thời gian có kéo dài hơn so với các năm. Về y tế, duy trì tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ, tết, kỷ niệm, nhất là Đại hội Đảng các cấp. Công tác chính sách người có công, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng theo quy định. Tình hình ANCT được giữ vững; tổ chức lễ giao nhận quân an toàn và đảm bảo 100% chỉ tiêu. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KN, TC được thực hiện đảm bảo. Đã tiếp 115 lượt người (giảm 11 lượt người so với cùng kỳ), tiếp nhận 77 đơn, trong đó có 01 đơn khiếu nại, 76 đơn phản ánh, kiến nghị; nội dung chủ yếu về đất đai và chế độ chính sách.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: Thực hiện tái định cư, giải phóng mặt bằng để thi công một số công trình còn chậm. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên còn cao (16,9%). Tình hình sản xuất, lao động của một số đơn vị bị chững lại do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 kéo dài. Công tác củng cố tổ chức bộ máy chưa kịp thời. Giải quyết phản ảnh, kiến nghị của công dân qua tiếp dân, tiếp xúc cử tri có một số trường hợp còn chậm, nhất là về đất đai.

Đối với hoạt động của Thường trực HĐND huyện, công tác điều hành của Chủ tọa tại kỳ họp khoa học, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; thời lượng dành cho thảo luận, góp ý nghị quyết đúng với quy chế đề ra. Kịp thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, để cử tri biết, theo dõi và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trên toàn huyện. Sau kỳ họp, nghị quyết được hoàn chỉnh chứng thực phát hành đúng luật định. Thực hiện giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo, đề án của UBND huyện và các ngành trình tại hội nghị sơ kết, tổng kết và các nghị quyết HĐND huyện đề ra. Triển khai 04 cuộc giám sát chuyên đề về các nội dung: Chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021; Chuyên đề về việc thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn huyện; Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 01/8/2017 về khôi phục, bảo tồn và phát huy một số loại hình văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2018-2021; Giám sát công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và chấp hành xong án phạt tù tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND, đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đúng Quy chế hoạt động của HĐND huyện. Thường xuyên duy trì, chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với UBND, Ban TT UBMTTQVN huyện và các cơ quan liên quan trong việc phân công chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; chương trình, kế hoạch giám sát; rút kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị nội dung và tổ chức, điều hành kỳ họp.

Tuy nhiên, hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND huyện còn một số tồn tại đó là: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên một số nội dung giám sát chưa triển khai thực hiện kịp thời theo thời gian kế hoạch đã ban hành. Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của các Tổ đại biểu HĐND huyện một số nội dung chưa xác định thẩm quyền giải quyết trước khi đề nghị.


Chủ tọa kỳ họp

Sau khi thảo luận, xem xét các báo cáo, tờ trình, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Về bổ sung nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Chương trình giám sát của HĐND huyện khóa VII năm 2021; Bổ sung danh mục và quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà xã đội; Bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020; Bổ sung danh mục thu hồi đất để thực hiện các thủ tục về đất đai đầu tư xây dựng các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện; Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Thủy Ngọc Châu- nghỉ hưu theo chế độ; Miễn nhiệm chức vụ PCT HĐND huyện đối với ông Nguyễn Thế Mẫn- chuyển công tác khác; miễm nhiệm ủy viên UBND đối với ông Huỳnh Đức Viên- Trưởng phòng NN&PTNT, chuyaanr công tác khác và ông Trần Ngọc Thành- Trưởng phòng LĐTB&XH nghỉ hưu theo chế độ; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung PCT HĐND huyện đối với ông Huỳnh Đức Viên; Bổ sung ủy viên UBND đối với ông Huỳnh Lân- Trưởng phòng LĐTB&XH huyện./.                                                                                                 

                                                                                                     VP

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập