Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình công tác tháng 5 và chương trình công tác tháng 6-2015

Lượt xem: 5118

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2015

1. Kinh tế

- Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015, tổng sản lượng lương thực có hạt 7.654,48 tấn, đạt 98,56% KH và bằng 96,39% so với cùng kỳ, năng suất lúa bình quân đạt 50,73 tạ/ha. Các loại cây trồng khác đạt khá. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2015. Thực hiện tốt công tác KN-KL, BVTV, ứng dụng KHCN, các mô hình mới vào sản xuất. Chỉ đạo kiểm tra sửa chữa hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất. Trong tháng, xảy ra nhiều đợt mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại về nhà cửa, cây cối, hoa màu của người dân và hệ thống điện, đường, trường học… trên địa bàn huyện, ước mức độ thiệt hại trên 6,5 tỷ đồng.

- Về chăn nuôi, tổng đàn trâu 3.807 con, đạt 102,06% so với kế hoạch năm 2015; tổng đàn bò 10.642 con, đạt 97,63% so với kế hoạch năm 2015, trong đó bò lai 8.381 con (chiếm 78,75% so với tổng đàn). Kết quả tiêm phòng đợt 1/2015, đã tiêm vacxin LMLM cho trâu, bò được 9.628 liều, tỷ lệ 66,63%; tiêm vacxin tụ huyết trùng cho trâu, bò được 3.170 liều; tiêm vacxin tụ huyết trùng cho lợn được 800 liều; tiêm vacxin dịch tả cho lợn được 9.460 liều, tỷ lệ 62,56% tổng đàn; tiêm vacxin PTH cho lợn được 800 liều và LMLM cho lợn 500 liều. Kiểm tra hỗ trợ bò đực giống theo Quyết định 35 của UBND tỉnh tại 02 xã Thăng Phước và Phước Gia. Tiếp tục phối tinh nhân tạo bò, đã cấp phát 558 liều tinh (lũy kế 1.773 liều).

- Về KTV, KTTT, tổ chức khảo sát, xét chọn hộ đầu tư xây dựng mô hình vườn điểm năm 2015. Lập kế hoạch tổ chức tập huấn cho 350 chủ trang trại trên địa bàn huyện để hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/TT-BNN&PTNT và lập phương án đầu tư phát triển kinh tế trang trại trong những năm đến.

- Về cao su tiểu điền, tổ chức phúc tra diện tích đề nghị hỗ trợ sau đầu tư trồng cao su tiểu điền theo Quyết định số 405/QĐ-UBND của UBND huyện do UBND các xã, thị trấn đề nghị. Chỉ đạo các ngành chức năng liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất tiền vay và sau đầu tư trồng cao su tiểu điền theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Về lâm nghiệp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý 05 trường hợp vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng tạm giữ 2,134 m3 gỗ xẻ, xử phạt hành chính 12 triệu đồng.

- Về xây dựng nông thôn mới,  hướng dẫn các xã hoàn thiện quy chế quản lý quy hoạch nông thôn mới. Kiểm tra, rà soát và chỉ đạo 03 xã điểm Bình Lâm, Quế Bình, Quế Thọ đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM để đến cuối năm 2015 hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Hướng dẫn các xã cập nhật số liệu nông thôn mới vào phần mềm báo cáo và đôn đốc các xã xúc tiến các thủ tục, hồ sơ liên quan để triển khai thi công kết cấu hạ tầng từ nguồn XD nông thôn mới. Phối hợp với UBND các xã (03 xã điểm NTM) kiểm tra, hướng dẫn bổ sung các thủ tục đối với các HTX đã được thành lập trước đây theo đúng quy định của Luật HTX.

- Về CN-TTCN, giá trị sản xuất ước đạt 44,51 tỷ đồng (CĐ 2010), tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đầu tư tại các CCN trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch sử dụng kinh phí KH&CN và nguồn sự nghiệp khuyến công năm 2015. Phối hợp với ngành Điện lực và UBND các xã giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện nông thôn.

- Về TM, DV, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Xét cấp giấy đăng ký kinh doanh được 26 trường hợp. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 - Về công tác giao đất, cấp GCN QSDĐ ở và đất sản xuất nông nghiệp (cấp đổi, cấp lại, cấp đổi do tách thửa và cấp mới) cho 32 trường hợp/26.345,5 m2, công tác giao đất, cấp GCN QSDĐ lâm nghiệp cho 06 trường hợp/36.521m2, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 41 trường hợp/56.676,8m2, đăng ký thể chấp 32 trường hợp/213.805m2, việc xóa đăng ký thế chấp 20 trường hợp/328.341,5m2, chuyển mục đích sử dụng đất cho 03 trường hợp/419m2. Xây dựng phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015, các hoạt động hưởng ứng tháng hành động NS và VSMT, ngày môi trường thế giới. Tiếp tục thực hiện việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện. Tổ chức dọn dẹp cảnh quan trên tuyến đường trục chính nội thị Tân An bảo đảm sạch sẽ mỹ quan trước khi diễn ra Đại hội.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê, tổng hợp, lập phương án BTTH, GPMB công trình trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.

- Về xây dựng cơ bản, lũy kế đến nay đã phê duyệt quyết toán 20 công trình XDCB đã hoàn thành và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và chương trình bê tông hóa GTNT theo KH năm 2015. Đã khởi công 20/43 công trình mới kế hoạch năm 2015, một số công trình trọng điểm như: Đường đến trung tâm xã Bình Sơn, Nhà thi đấu đa năng, Trụ sở làm việc xã Quế Bình và đường vào Đền Liệt sĩ, tiến độ thi công đạt trên 30% khối lượng. Tổ chức khánh thành Đền Liệt sĩ huyện. Gắn bia các công trình chào mừng Đại hội Đảng huyện lần thứ VIII. Tỷ lệ giải ngân vốn XDCB năm 2015 ước đạt 38% KH. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, môi trường đô thị và các công trình công cộng. Cấp phép xây dựng nhà ở được 02 trường hợp.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện KH KT-XH năm 2015. Đến nay tổng thu ngân sách nhà nước 137.047 triệu, đạt 66,1% so với dự toán tỉnh giao và đạt 65,7% so với NQ HĐND huyện. Trong đó: thu phát sinh kinh tế 6.893 triệu đồng, đạt 37,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 35,2% so với NQ HĐND huyện. Tổng chi NS 122.738 triệu đồng, đạt 59,3% so với dự toán tỉnh giao và 59% so với NQ HĐND huyện. Hoạt động tiền tệ - tín dụng bảo đảm lượng tiền mặt phục vụ nhu cầu của nhân dân. Chỉ đạo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và tăng cường thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay.                                                           

- Công tác thống kê, triển khai điều tra năng suất vụ Đông Xuân 2015 và các cuộc điều tra chuyên đề về KT-XH theo kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc và khảo sát lập phương án tổ chức di dời TĐC cho đồng bào dân tộc tại thôn 6, Phước Trà.

2. Văn hóa - xã hội

- Tổ chức thi học kỳ II, xét hoàn thành chương trình TH, THCS; tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015. Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10. Xét thuyên chuyển giáo viên và xét biên chế ngành. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 và Triển khai hoạt động hè năm 2015. Tiếp tục vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

- Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP; tổ chức kiểm tra liên ngành về chất lượng hàng hóa và VSATTP. Tăng cường các hoạt động giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch sởi, tay- chân- miệng, sốt xuất huyết, cúm A,... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020. Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2015, đạt 147,7%KH.

- DS, GĐ và trẻ em, duy trì tốt mô hình SKSS, hoàn thành chiến dịch SKSS-KHHGĐ đợt I/2015, tổng các biện pháp tránh thai đạt 88,2% KH. Xây dựng kế hoạch Bình đẳng giới, kế hoạch truyền thông “Vì sự tiến bộ phụ nữ” năm 2015; Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015. Duy trì tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, VHVN, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức giải bóng chuyền “Bông lúa Vàng”. Tổ chức tốt hoạt động giao lưu kết nghĩa với huyện Thăng Bình.

- Hoạt động TT-TH tiếp tục duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống dây loa phát thanh, truyền hình để bảo đảm tổ chức tốt việc tiếp phát sóng phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII.

- Kiểm tra, lập thủ tục đề nghị giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định. Triển khai KH đào tạo nghề, lao động nông thôn, tuyển sinh các lớp nghề mới năm 2015 và tổ chức khảo sát nhu cầu xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện.

- Về BHXH, giải quyết đầy đủ và kịp thời các khoản chi trả BHXH cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định.

3. Quốc phòng an ninh và xây dựng chính quyền

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì công tác trực SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn ở các khu vực trọng yếu. Đảm bảo công tác hậu cần - kỹ thuật từ huyện đến cơ sở. Tham mưu Huyện ủy ban hành chỉ thị công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2015, thẩm tra xác minh lý lịch tuyển sinh quân sự và đào tạo cán bộ quân sự cơ sở cho 35 trường hợp. Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức huấn luyện DQBC, hội thao quốc phòng DQTV 2015. 

- Tình hình ANCT được giữ vững. Hoạt động của người nước ngoài được theo dõi quản lý chặt chẽ: có 3 Việt kiều về thăm thân, 02 người nước ngoài đăng ký lưu trú. Về trật tự ATXH, xảy ra 01 vụ,  02 đối tượng cướp giật tài sản; 03 vụ tai nạn giao thông làm 02 người chết, 03 người bị thương; 01 vụ 01 người chết nước. Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý 83 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 47,32 triệu đồng. Tham mưu Huyện ủy nội dung sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 09-CT/HU ngày 05/4/2011 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức, người lao động tại xã, thị trấn. Hoàn thành chấm vòng sơ khảo bài dự thi Tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam 2013, chọn bài gửi tỉnh. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, hòa giải, chứng thực.

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện tốt, trong tháng TT HĐND và UBND huyện tiếp 13 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, nội dung chủ yếu đất đai và chế độ chính sách. TT HĐND và UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân. Thực hiện 01 cuộc thanh tra tài chính tại xã Quế Thọ.

-  Công tác xây dựng chính quyền, công tác tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Ban  hành Kế hoạch xét tuyển dụng đặc cách viên chức ngành giáo dục; tiếp nhận và phân công công tác 05 ứng viên Đề án 500 khóa III, triệu tập ứng viên Đề án 500 khóa IV tham dự sát hạch tại tỉnh. Tăng cường thực hiện công tác CCHC. Tổ chức thành công lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH.

Tóm lại, trong tháng 5/2015, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm sản xuất, đời sống nhân dân ổn định, lĩnh vực VH-XH, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp thực hiện kịp thời, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, các chế độ chính sách chi trả kịp thời. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu KTXH đạt thấp, tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra. Việc triển khai thực hiện các văn bản của các ngành, xã, thị trấn còn chậm, chất lượng chưa cao, một số kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các ngành tổ chức thực hiện chưa nghiêm.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6-2015

Ngoài nhiệm vụ thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2015 bảo đảm đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; áp dụng hiệu quả các mô hình sản xuất và công tác KN-KL, BVTV. Khai thác hiệu quả các nguồn nước để bảo đảm tưới tiêu ở vụ Hè Thu. Theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để có biện pháp phòng chống thích hợp. Phát triển chăn nuôi và đẩy mạnh công tác phối tinh nhân tạo ở bò.

2. Tập trung xây dựng vườn điểm và tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTV, KTTT; khuyến khích hỗ trợ nhân dân trồng cao su tiểu điền, đầu tư các mô hình điểm để nhân ra diện rộng, kiểm tra, thực hiện hỗ trợ KTV, KTTT. Thực hiện tốt công tác ĐCĐC tại thôn 6, Phước Trà và các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn.

3. Triển khai phương án phòng chống hạn, PCLB năm 2015. Thực hiện tốt công tác ĐCĐC, di dân vùng sạt lở, ngập lũ. Kiểm tra và hướng dẫn 03 xã điểm hoàn thành các tiêu chí còn lại nhằm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Tiếp tục đôn đốc các xã còn lại tập trung đầu tư các tiêu chí theo lộ trình. Ban hành phương án, tổ chức hoạt động của bộ máy Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu XD NTM của huyện và xã.    

4. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật BV&PTR và thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa hanh khô và chương trình hành động số 01-CTHĐ/HU ngày 11/10/2010 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Làm tốt công tác giao đất, cấp GCNQSDĐ. Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt việc kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án. Triển khai phương án thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015.

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2015. Đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách theo dự toán tỉnh giao và khoản nợ đọng thuế qua các năm. Đôn đốc các ngành các địa phương thu các loại quỹ và huy động xây dựng Đền Liệt sĩ. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát,  đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh, quyết toán vốn các công trình XDCB. Khẩn trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ điều chỉnh xây dựng thị trấn Tân An để phục vụ cho khai thác quỹ đất và chỉnh trang đô thị. Đồng thời, quản lý tốt quy hoạch được duyệt. Hoàn thành các hạng mục công trình Đền Liệt sĩ huyện để chào mừng Đại hội Đảng huyện lần thứ VIII. Đẩy nhanh tiến độ BTH GTNT theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

6. Thương mại, dịch vụ bảo đảm cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân, nhất là các xã vùng cao, vùng ĐBKK. Đẩy mạnh khuyến công và thực hiện các đề tài KH-CN năm 2015. Tổ chức hội chợ thương mại và hàng tiêu dùng Hiệp Đức năm 2015. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ hoạt động chung của huyện. Tiếp tục vận hành, khai thác có hiệu quả website của huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015.

7. Tổ chức tuyên dương khen thưởng năm học 2014-2015. Tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm học 2015-2016. Chỉ đạo tổ chức hoạt động hè năm 2015 và quản lý bảo quản tốt CSVC trường học. Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai và THCS Chu Văn An đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng Đề án quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2025. Đẩy mạnh hoạt động ở các trung tâm HTCĐ, tiếp tục vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

8. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020. Sơ kết chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt 1/2015 và triển khai chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt 2/2015.

9. Tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội và các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam và tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày nhà báo Việt Nam. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, nâng cao chất lượng tin bài, tăng cường việc cộng tác tin, bài cho Báo, Đài cấp trên; phục vụ tốt việc đưa tin bài về Đại hội Đảng bộ huyện. Xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao thôn, khối phố; xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020”. Chuẩn bị các điều kiện kỷ niệm 30 thành lập huyện (1986-2016). Tổ chức tốt các hoạt động liên hoan thôn văn hóa, biểu dương gia đình tộc họ văn hóa năm 2015.

10. Tiếp tục kiểm tra, lập thủ tục đề nghị giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định. Rà soát bổ sung và đôn đốc các xã, thị trấn triển khai xây dựng nhà ở theo kế hoạch năm 2015. Triển khai điều tra cung - cầu lao động theo kế hoạch. Tổ chức Lễ khánh thành Đền Liệt sĩ huyện; lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và các hoạt động đỡ đầu trẻ em khó khăn trong học tập. Tổ chức các hoạt động nhân Ngày người khuyết tật VN.

11. Duy trì chế độ trực SSCĐ theo quy định. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng. Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH, TT ATGT; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Tiếp tục xây dựng đề án nâng cao năng lực của lực lượng CA viên, bảo vệ dân phố.

12. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành và tổ chức tiếp dân, giải quyết các đơn thư KN-TC của công dân kịp thời, đúng luật. Thực hiện tốt công tác chứng thực, hoà giải và thi hành án. Hoàn thành các cuộc thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng và thanh tra KT-XH theo kế hoạch.

13. Tập trung sắp xếp, bố trí, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cơ sở và các phòng, ban. Hoàn thành việc bố trí nhân sự BQL chợ Hiệp Đức, củng cố các chức danh CB, CC ở cơ sở biến động sau Đại hội Đảng. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, giáo viên. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ chu đáo kỳ họp 15, HĐND huyện khóa VI. Triển khai xét tuyển viên chức giáo dục. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm, ban hành tiêu chuẩn xét, khen thưởng đảng viên.

Trên đây là tình hình công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6-2015, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tốt./.

CB (Tổng hợp)
Nguồn: Trích báo cáo số 106/BC-UBND ngày 29/5/2015 của UBND huyện Hiệp Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập