Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015

Lượt xem: 6542

  A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  2015

      I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP- AN năm 2015 và trên cơ sở Quy chế làm việc, UBND huyện đã kịp thời ban hành Chương trình công tác năm 2015 và hơn 1.200 văn bản chỉ đạo, trong đó có một số cơ chế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và địa phương phát triển. Kịp thời củng cố, phân công lại nhiệm vụ cho thành viên UBND, giữ được sự đoàn kết thống nhất trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò cá nhân và chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành xử lý công việc. Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kịp thời các chủ trương, văn bản mới của cấp trên.

Quá trình chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, dồn sức hoàn thành những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra, nhất là thực hiện ba nhiệm vụ đột phá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đền liệt sĩ, đường nội thị Tân An, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.... Phối hợp chỉ đạo tốt các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân Ất Mùi 2015, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đúng quy trình, thời gian quy định. Bên cạnh đó, tích cực quảng bá kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng nguồn thu ngân sách, đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các luật, pháp lệnh, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH; duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ, chính sách dân tộc, tôn giáo; tổ chức đối thoại doanh nghiệp, đối thoại nhân dân và làm việc với các ngành, các xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế qua giám sát của HĐND huyện năm 2014.

Chủ động đăng ký làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện. Đồng thời, đã vận dụng linh hoạt và bảo đảm đúng nguyên tắc trong việc tranh thủ các nguồn lực vào quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nên hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND ngày một nâng cao, KT-XH phát triển.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về nông, lâm nghiệp

- Vụ Đông Xuân 2014-2015 thời tiết diễn biến bất thường nhưng đã chỉ đạo áp dụng rộng rãi tiến bộ KH-KT, các mô hình mới vào sản xuất, nên năng suất lúa bình quân 50,73tạ/ha, đạt 96,8%KH, sản lượng lương thực 7.654,48 tấn, đạt 98,56%KH, bằng 96,39% so với cùng kỳ. Các loại cây hoa màu khác đạt khá. Triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2015 kịp thời, diện tích gieo sạ 954 ha, đạt 100% KH. Triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kiểm tra sửa chữa hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất.

Về chăn nuôi, thực hiện tốt các chỉ thị của UBND tỉnh (Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 07/7/2011 về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh) nên không có dịch bệnh xảy ra. Tổng đàn trâu 3.807 con, đạt 102,06%KH; tổng đàn bò 10.642 con, đạt 97,63%KH, trong đó bò lai 8.381 con (chiếm 78,75% so với tổng đàn); tổng đàn lợn 15.122 con, đạt 131,5%KH. Tiêm vacxin LMLM cho trâu, bò được 9.628 liều, đạt 66,63% tổng đàn; tiêm vacxin THT 3.170 liều; tiêm vacxin THT cho lợn được 800 liều; tiêm vacxin dịch tả  9.460 liều, đạt 62,56% tổng đàn; tiêm vacxin PTH cho lợn được 800 liều và LMLM 500 liều. Giải ngân phối tinh nhân tạo bò năm 2014 và hỗ trợ theo cơ chế cho các hộ có bò cái lai ra đời số tiền 475 triệu. Cấp phát 1.800 liều phối tinh nhân tạo bò năm 2015.

Về KTV, KTTT, đã khảo sát chọn hộ đầu tư phát triển vườn điểm được 35/50 vườn KH, hỗ trợ 70 triệu; công nhận 01 trang trại và  lập kế hoạch tổ chức tập huấn cho các chủ trang trại. Hỗ trợ theo các cơ chế về phát triển sản xuất, chăn nuôi (QĐ 11, 33, 35, 405) số tiền 469 triệu, đạt 28,52%KH.

- Về lâm nghiệp, hoàn thành quyết toán dự án trồng rừng WB3. Xây dựng phương án QLBVR, PCCCR năm 2015, khoán QLBVR 460 ha cho 22 hộ dân tại xã Hiệp Thuận, trồng mới 362 ha keo và tích cực tuyên truyền các văn bản về PCCCR, QLBVR. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý 34 trường hợp vi phạm Luật BV&PTR, tạm giữ 46,333 m3 gỗ, 07 phương tiện vi phạm, xử phạt hành chính 378,316 triệu đồng. Tham mưu Huyện ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HU ngày 11/10/2010 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

    2. CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, quản lý thị trường

- Về CN-TTCN, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đầu tư vào các CCN. Tạo điều kiện cho Công ty CP gỗ công nghiệp Quảng Nam, Công ty CP Giao Thương Quảng Xưa xúc tiến chuẩn bị các thủ tục xây dựng Nhà máy trên địa bàn. Các HTX, Tổ hợp tác chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 41,8 tỉ đồng (CĐ 2010), đạt 31,54%KH, tăng 22% so với cùng kỳ. Triển khai kế hoạch sử dụng kinh phí KH&CN và nguồn sự nghiệp khuyến công năm 2015, đã giải ngân nguồn khuyến công 30 triệu (11,3%KH). Hoàn chỉnh, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nội thị Tân An và một số xã. Phối hợp với ngành Điện lực và UBND các xã giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện nông thôn.

- Về TM, DV và QLTT, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Giá trị TM-DV ước đạt 124,467 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Xét cấp giấy đăng ký kinh doanh được 40 trường hợp. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã kiểm tra 554 cơ sở SXKD, qua kiểm tra phát hiện và nhắc nhở 15 cơ sở vi phạm. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức hội chợ thương mại và hàng tiêu dùng năm 2015; hỗ trợ 23 triệu đồng cho các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ Khuyến mãi - Xuân Quảng Nam năm 2015. Cho phép đặt Văn phòng công chứng tư trên địa bàn huyện.

   3. Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng Tân An theo hướng đô thị văn minh. Sơ kết việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM, ưu tiên nguồn lực xây dựng 3 xã điểm đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015 (đến nay Quế Bình đạt 15 tiêu chí; xã Quế Thọ đạt 14 tiêu chí và xã Bình Lâm đạt 13 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 7,27 tiêu chí). Phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn ở các xã Quế Bình, Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa. Đôn đốc các xã xúc tiến các thủ tục, hồ sơ triển khai thi công các hạng mục từ nguồn vốn NTM và cập nhật số liệu NTM vào phần mềm báo cáo. Đến nay đã giải ngân 883 triệu/1.337 triêu (vốn các năm trước chuyển sang), đạt 62,3%KH (Năm 2015: 16.775 triệu chưa giải ngân). Tổ chức kiểm tra và phối hợp với BCĐ tỉnh kiểm tra kết quả các tiêu chí, việc thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đúng quy định.

   Tập trung chỉnh trang đô thị, làm mới hệ thống panô, áp phích, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến đường nội thị Tân An. Tham mưu Huyện ủy Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 31/12/2010 của Huyện ủy “về xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị văn minh”.

4. Tài nguyên và môi trường

Thực hiện công tác giao đất, cấp GCN QSD đất, đã giao đất xây dựng nhà ở cho 03 trường hợp/550m2; cấp GCN QSDĐ ở (cấp đổi, cấp lại, cấp đổi do tách thửa và cấp mới) cho 139 trường hợp/101.437,3m2; cấp GCN QSDĐ lâm nghiệp cho 19 trường hợp/319.089,5m2; chuyển nhượng QSD đất cho 120 trường hợp/286.908m2; chuyển mục đích sử dụng đất cho 05 trường hợp/719m2; đăng ký thế chấp 130 trường hợp với diện tích 571.998,33m2; xóa đăng ký thế chấp 83 trường hợp với diện tích 971.878,87m2. Riêng cấp GCNQSDĐ lần đầu được 61 trường hợp/86.621,7m2 (lũy kế từ 2013 đến nay: 1.002 trường hợp/9.164.402,95m2). Hoàn thành công tác rà soát đất lâm nghiệp. Triển khai kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh nên không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Hướng dẫn xã Quế Lưu, Hiệp Thuận triển khai thực hiện tốt phương án thu gom rác thải nông thôn theo Đề án của UBND tỉnh. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam thực hiện khá tốt công tác thu gom rác thải và xử lý rác thải. Xây dựng phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015

5. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Tiếp tục quản lý thực hiện tốt các quy hoạch đã phê duyệt và quy hoạch điều chỉnh chung thị trấn Tân An. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2015 là 88,461 tỉ/113 công trình. Đã khởi công mới 24/47 công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 17 công trình. Thực hiện BTH GTNT được 3,5 km. Tổ chức khánh thành Đền Liệt sĩ (giai đoạn 1,2) với tổng vốn 23 tỉ đồng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. Đến nay đã quyết toán 33 công trình, giải ngân XDCB đạt 36,45%KH. Trong quá trình điều hành, đã thực hiện đúng quy trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng và quyết toán công trình. Cấp phép xây dựng nhà ở cho nhân dân được 21 trường hợp.

     6. Về tài chính, tín dụng

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện KH KT-XH năm 2015. Đến nay tổng thu ngân sách nhà nước 190.566 triệu đồng, đạt 91,9% dự toán tỉnh giao, đạt 91,4% NQ. Trong đó, thu phát sinh kinh tế: 9.181 triệu đồng, đạt 49,7% dự toán tỉnh giao, đạt 46,9% NQ, bằng 95% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 150.200 triệu đồng, đạt 72,6% dự toán tỉnh giao, đạt 72,2% NQ. Thực hiện tốt việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng giá trị 1.884 triệu đồng/748 hộ ảnh hưởng. Thu quỹ BTTE 158 triệu, đạt 73,3%KH; quỹ ĐƠĐN 413,6 triệu, đạt 87,3%KH; huy động xây dựng Đền Liệt sĩ được 317,7 triệu, đạt 8% KH; quỹ BTĐB được 137,6 triệu, đạt 28,1%. Nhìn chung, công tác điều hành thu, chi ngân sách, quản lý công sản, giá cả và hoạt động tiền tệ-tín dụng bảo đảm, đúng theo quy định. Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015

Hoạt động tiền tệ, tín dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động chung trên địa bàn huyện. Hầu hết các nguồn vốn vay qua kiểm tra đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Tổng dư nợ NHCSXH huyện 220,073 tỉ, không có NQH. Tổng dư nợ NHgNN-PTNT 133 tỉ đồng (nợ quá hạn 1,1%).

7. Công tác ngoại vụ, quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 09 lượt đoàn/20 lượt người nước ngoài đến thăm làm việc (giảm 4 lượt đoàn/20 lượt  người so với cùng kỳ) 63 người nước ngoài đến lưu trú, 14 Việt Kiều về thăm thân. Về nguồn vốn tài trợ PCPNN, đã tiếp nhận được 103 triệu đồng (gồm: Tổ chức Vietkids 40 triệu, Tổ chức DAY 49 triệu, Tổ chức APEDA 10 triệu) để hỗ trợ cho học sinh nghèo và người khuyết tật. Tiếp tục duy trì tốt Chương trình tài chính vi mô do tổ chức TNTG tài trợ với số tiền 6,6 tỉ đồng.

8. Thống kê

Biên soạn niên giám thống kê 2014; điều tra diện tích, năng suất các loại cây trồng nông nghiệp vụ Đông Xuân 2014-2015, điều tra định kỳ và chuyên đề khác. Phối hợp chuẩn bị tốt các chỉ số phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và hướng dẫn các xã, thị trấn phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cố định 2010 và giá trị thực tế.

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Về giáo dục, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện. Kết quả tổng kết năm học 2014-2015, tỷ lệ học lực từ TB trở lên ở bậc THPT: 90,06% (tỷ lệ khá, giỏi chiếm 45,56%, tăng 18,67%); bậc THCS: 91,4 %, tăng 1,6% so với cùng kỳ (tỷ lệ khá, giỏi chiếm 47,6%); bậc Tiểu học, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 99,21%, tăng 1,1 %; bậc học Mầm non: trẻ có sức khỏe bình thường 93,6%, tăng 0,1%. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp THCS đạt 99,8% và phối hợp tổ chức thi THPT Quốc gia đúng quy định. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh năm học 2014-2015. Tham gia dự thi học sinh giỏi đoạt 25 giải cấp tỉnh, 1 giải Ba cấp quốc gia về cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học và nhiều giải khác về hoạt động phong trào. Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho 277 học sinh có thành tích tốt trong học tập. Tổng kết hoạt động của Trung tâm HTCĐ và công tác PCGD năm 2014. Duy trì kết quả đạt chuẩn PCGD ở các bậc học. Trung tâm GDTX-HN-DN duy trì tốt công tác đào tạo nghề và phối hợp với các Trường Đại học mở được 2 lớp Đại học với 97 học viên tham gia. Ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016, Đề án vị trí việc làm, xác định biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2015 và sắp xếp, bố trí đội ngũ CC,VC ngành giáo dục năm học 2015-2016. Tham mưu HĐND huyện sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/HĐND về phê duyệt Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020. Huy động quỹ khuyến học - khuyến tài được 136,19 triệu và tiếp nhận từ các chương trình, tập thể, cá nhân hỗ trợ 120 triệu, khen thưởng cho 145 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập với số tiền 20 triệu đồng.

2. Duy trì tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tiếp tục đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh gắn với thực hiện tốt công tác VSMT, nên không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Hoàn thành chiến dịch tiêm sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện NQ 46 về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới". Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015).Vận động hiến máu tình nguyện năm 2015, đạt 147,7%KH. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NSVSMT, Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2015 và thực hiện tốt Đề án 3 công trình vệ sinh.

3. Công tác dân số, gia đình và trẻ em, phối hợp với tỉnh tổ chức điểm Lễ phát động chiến dịch truyền thông SKSS/KHHGĐ năm 2015. Hoàn thành chiến dịch SKSS-KHHGĐ đợt I, tổng các biện pháp tránh thai đạt 88,3% KH năm. Phát động phong trào đăng ký xây dựng mô hình câu lạc bộ, thôn, khối phố, xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, có 36/54 thôn, khối phố đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên còn duy trì được chuẩn đăng ký. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 14,5%, giảm 0,5% so cùng kỳ. Triển khai kế hoạch bình đẳng giới năm 2015 và các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm (2005-2015) thực hiện NQ 47 về công tác DS-KHHGĐ và Chỉ thị 49 về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Về CSTE, duy trì tốt mô hình xã phù hợp với trẻ em. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ BTTE. Tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em, quốc tế thiếu nhi 1-6. Thăm, tặng quà trị giá 71 triệu và tiếp nhận, tặng quà của tỉnh 06 triệu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi. Trên 95% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD về cân nặng 12,2% (NQ 11,5%), về chiều cao 20,26%.  

4. VH-TT, tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, VHVN, TDTT kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng, 29 năm thành lập huyện, đón Xuân Ất Mùi và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.... . Tổ chức tốt Ngày Hội thể thao 3 xã vùng cao gắn với kỷ niệm 55 năm khởi nghĩa Làng Ông Tía. Phối hợp tổ chức thành công giải cầu lông CN,VC,LĐ và liên hoan thôn, khối phố văn hóa, tộc họ, gia đình văn hóa năm 2015. Triển khai xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao thôn, khối phố; xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020”. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 03-CT/HU ngày 16/12/2010 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư “về chống sự xâm nhập của các sản phảm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.  Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá.

Về thông tin truyền thông, triển khai Đề án ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính huyện Hiệp Đức giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020. Xúc tiến nâng cấp cổng thông tin điện tử và triển khai sử dụng phần mềm Q.office. Thực hiện tốt việc chiếu phim phục vụ đồng bào vùng cao, vùng xa.

    Công tác thư viện, xuất bản sách, bảo tồn, bảo tàng được duy trì. Tổ chức giao lưu kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ thơ Sông Tranh và ra mắt tập thơ "Vẫy nắng lên xanh". Các di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng, thắng cảnh được trùng tu đưa vào quản lý, bảo vệ.

   Về du lịch, phục vụ gần 3.000 lượt khách đến tham quan KDT và các thắng cảnh trên địa bàn.

5. Hoạt động truyền thanh, truyền hình không ngừng đầu tư trang bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là đã tổ chức tốt việc tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 2015- 2020. Duy trì tốt các chuyên mục phát thanh, truyền hình, đến nay 85% địa bàn dân cư phủ sóng phát thanh; 65% phủ sóng truyền hình; có 7/12 xã, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Điều chỉnh Quy chế hoạt động Đài TT cơ sở. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015).

6. Công tác chính sách xã hội tập trung chỉ đạo tích cực, đã thẩm định và đề nghị tỉnh giải quyết 252 hồ sơ hưởng chế độ đối với người tham gia hoạt động cách mạng, kết quả có 156 hồ sơ được giải quyết, nâng tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng lên 1215 trường hợp. Tổ chức truy tặng, phong tặng 27 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (lũy kế 319 Mẹ); đến nay có 09 xã, 12 cá nhân được Nhà nước truy tặng danh hiệu AHLLVTND. Trong tịp Tết đã tiếp và cấp phát đầy đủ 2.151 suất quà của TW trị giá 446,6 triệu, 2.609 suất quà của Tỉnh trị giá 880,9 triệu, 25 suất quà của các cơ quan, đơn vị trị giá 12,5 triệu và 173 suất của huyện trị giá 51,9 triệu cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Thăm, tặng quà các trung tâm, bệnh viện trong và ngoài tỉnh trị giá trên 8 triệu đồng. Đón tiếp thân nhân liệt sĩ tìm được 06 hài cốt liệt sĩ. Triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho NCCCM theo Quyết định 22 cho 57 hộ/1.960 triệu và lập danh sách đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở vùng lũ theo Quyết định 48.

Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, tổng số đối tượng được hưởng BTXH đến nay 2.482 trường hợp. Trợ cấp 135 tấn gạo và 26,3 triệu đồng cho hộ gia đình chính sách khó khăn, thường xuyên đau ốm. Hỗ trợ kịp thời chế độ cho HSSV theo NĐ 49,74 (678,368 triệu), QĐ 832 (55,443 triệu) và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo (354,7 triệu). Phối hợp tư vấn giới thiệu GQVL và đào tạo nghề  cho 105 lao động. Tham mưu Huyện ủy Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 02-CTHĐ/HU ngày 20/10/2010 của Huyện ủy về “giảm nghèo miền núi”. Hoàn thành điều tra thông tin Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”. Tiếp nhận và triển khai thực hiện tốt các nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án, các tổ chức trong và ngoài huyện đối với người khuyết tật, công tác giảm nghèo. Hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, kết quả tỷ lệ hộ nghèo 23,26%, hộ cận nghèo 16,26%. Ban hành kế hoạch hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về VSATLĐ-PCCN, Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2015. Tổ chức tốt hoạt động giao lưu kết nghĩa với huyện Thăng Bình, qua đó đã tiếp nhận 72 triệu đồng hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và học sinh có hoàn cảnh ĐBKK.

7. Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thực hiện tốt việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hoàn tất việc chốt sổ theo quy định. Có 23.324 người được cấp thẻ BHYT (trong đó có 14.433 thẻ BHYTNN và cận nghèo), việc cấp và quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH đúng quy định. Tổng thu BHXH, BHYT bắt buộc 19.163 triệu đồng, đạt 44% KH; thu BHXHTN, BHYT thất nghiệp 796 triệu, đạt 31%KH. Tổng chi BHXH 21.608 triệu đồng. Công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ và giải quyết chi trả chế độ chính sách, đau ốm, thai sản chặt chẽ, kịp thời.

8. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc, miền núi và các chương trình, dự án lồng ghép phát triển KT-XH vùng ĐBKK, vùng cao với tổng kinh phí 15.960 triệu đồng (QĐ 33: 4.000 triệu, QĐ 102: 1.370 triệu, QĐ 755: 490 triệu, QĐ 135: 10.100 triệu). Đã giải ngân QĐ 135 đạt 37,86%. Xây dựng phương án TĐC thôn 6 xã Phước Trà, hệ thống nước sinh hoạt, đường giao thông, hệ thống điện tại khu TĐC, vận động di dời 34 hộ đăng ký đến nơi ở mới. Các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu thôn nghèo đã thăm và tặng quà cho thôn, trẻ em đỡ đầu, góp phần cải thiện đời sống đồng bào vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong huyện, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 57,3%, hộ cận nghèo 12,09%. Đề nghị Ủy ban dân tộc khen thưởng cho 01 người uy tín tiêu biểu và đề nghị tỉnh công nhận người có uy tín trong năm 2015.

     IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Triển khai nhiệm vụ quân sự địa phương cấp huyện, xã đúng thời gian quy định. Duy trì nghiêm trực SSCĐ. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng, KH tác chiến, dân quân, quân lực. Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng tại huyện và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do tỉnh tổ chức. Tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương vào ngạch dự bị. Xây dựng LLDQTV đạt 100% chỉ tiêu. Phúc tra nắm thực lực nam công dân tuổi từ 18-25 và xét duyệt chính trị chính sách chuẩn bị giao quân năm 2015. Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm quản lý tốt vũ khí đạn dược từ huyện đến cơ sở. Triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2015. Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống DQTV.

2. Thực hiện tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý; bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, kỷ niệm và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Tình hình trật tự ATXH,  xảy ra 23 vụ - 24 đối tượng (giảm 3 vụ so với cùng kỳ), trong đó, về trật tự QLKT&CV, môi trường 14 vụ -07 đối tượng; TTXH 9 vụ- 17 đối tượng; tai tệ nạn xã hội xảy ra 05 vụ, giảm 03 vụ so với cùng kỳ (gồm: 04 vụ TNGT, làm 03 người chết, 03 người bị thương; 02 vụ chết đuối, làm 02 người chết). Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, đã phát hiện và xử lý 576 trường hợp vi phạm (giảm 155 trường hợp), phạt hành chính 381 triệu đồng. Công tác điều tra, bắt giam giữ đúng người, đúng tội, qua điều tra đã kịp thời thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Tỷ lệ điều tra phá án chung đạt 87,5%, án chưa rõ thủ phạm 83,4%. Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, xây dựng khu dân cư tự quản về ANTT; xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn, khối phố, tổ, hộ an toàn về ANTT. Tổ chức sơ kết 01 năm công tác PCTP, PCMT, ATGT và phong trào TDBVANTQ năm 2014. Tổ chức hội nghị Già làng, những người có uy tín trong đồng bào DTTS và tặng 45 suất quà nhân dịp lễ, tết, trị giá 22,5 triệu đồng.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân được duy trì tốt, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp và không có điểm nóng xảy ra. Đã tiếp 202 lượt người (cấp huyện 165 lượt, cấp xã 37 lượt), tăng 110 lượt; nhận 93 đơn (cấp huyện 5 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo, 39 đơn phản ảnh; cấp xã 47 đơn phản ảnh), giảm 01 đơn so cùng kỳ. Nội dung các đơn, thư chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chế độ BTXH, đến nay đã giải quyết đạt 98% đúng theo quy định và được nhân dân đồng tình. Hoàn thành 01 cuộc thanh tra thủ trưởng và 2/3 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm số tiền 82.953,704 đồng, đã thu hồi nộp vào NSNN 27,5 triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có sai phạm.

4. Công tác tư pháp, xây dựng kế hoạch công tác tư pháp và các kế hoạch triển khai nhiệm vụ tư pháp trong năm 2015. Thực hiện tốt "Ngày pháp luật", triển khai tuyên truyền các luật mới được Quốc hội ban hành và tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Phát động cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 2013, có 7.493 bài dự thi, đã chấm chọn và gửi bài có chất lượng về tỉnh đúng thời gian quy định.  Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo thẩm quyền. Thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở và theo dõi chặt chẽ việc thi hành pháp luật. Tổ chức trợ giúp pháp lý cho 86 trường hợp.

5. Công tác thi hành án, tổng số việc phải thi hành 131 việc, tăng 30 việc so với cùng kỳ, số việc có điều kiện thi hành 120 việc, với số tiền 184,885 triệu. Đã thi hành xong 106 việc, đạt 90%. Về tiền đã thi hành đạt 87,38% số tiền có điều kiện thi hành.

6. Công tác xây dựng chính quyền, phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND huyện khóa VI, các đoàn kiểm tra của tỉnh và phối hợp chỉ đạo chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức thành công thí điểm Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 2015-2020. Củng cố lại một số chức danh HĐND, UBND và đội ngũ CB, CC một số cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, bổ nhiệm ngạch, kỷ luật công chức, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 500, đã tuyển chọn 8 học viên khóa IV và tiếp nhận phân công công tác cho 5 học viên khóa III. Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND với UBMTTQVN huyện. Thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh. Duy trì hiệu quả công tác CCHC và mở rộng hệ thống thực hiện quy trình ISO 9001:2008. Ban hành kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về cơ chế "một cửa". Triển khai tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Sơ kết 3 năm (2013-2015) thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020; sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện công tác dân vận khéo, công tác chữ thập đỏ. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo và hướng dẫn các Hội xã hội đại hội hết nhiệm kỳ đúng quy định. Phối hợp tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với cử tri của huyện.

Tổ chức tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, công tác thi đua- khen thưởng năm 2014 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015. UBND huyện công nhận 406 cá nhân và 40 tập thể đạt danh hiệu LĐTT; 66 CSTĐ cấp cơ sở; tăng Giấy khen cho 103 tập thể, 105 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân, công nhận 17 CSTĐ cấp tỉnh, 18 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 4 Đơn vị quyết thắng; Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương bị tù đày cho 41 trường hợp. Tổ chức gắn biển cho 03 công trình XDCB hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm 2015, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở  vừa tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, vừa khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả; nhất là tập trung thực hiện ba nhiệm vụ đột phá; xây dựng 3 xã điểm đạt 19 tiêu chí nông thôn mới để được công nhận vào cuối năm 2015; xây dựng Đền Liệt sĩ, đường nội thị Tân An và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Nam và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng, giải quyết những vướng mắc về đất đai. Tổ chức tốt công tác dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, vấn đề an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; giữ vững tình hình ANCT, TTATXH. Chỉ đạo tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chỉ đạo tốt Đại hội Đảng cấp huyện và xã đúng quy trình, thời gian quy định. Duy trì khá tốt nền nếp hoạt động của các cơ quan, xã, thị trấn và việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Đến nay có 10/19 chỉ tiêu cơ bản về KT-XH đạt trên 50% KH đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:

- Trên lĩnh vực kinh tế, KTV, KTTT, cây cao su tiểu điền ít phát triển; tỷ lệ tiêm phòng gia súc ở một số xã đạt thấp; huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM, xây dựng Đền Liệt sĩ chưa mạnh; giải ngân một số nguồn vốn còn chậm, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi. Các HTX, THT phần lớn quy mô nhỏ, hoạt động còn mang tính thời vụ, chưa ổn định.

   - Quản lý đô thị chưa nghiêm; công tác kiểm tra BTTH, GPMB ở một số dự án còn vướng mắc; xây dựng một số công trình trọng điểm chưa kịp thời, còn 23 công trình mới chưa khởi công, quyết toán giải ngân vốn XDCB còn thấp; một số xã việc quản lý đất đai còn lỏng lẻo; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng chưa được ngăn chặn kịp thời, nhất là rừng dự án KFW6 ở Thăng Phước và rừng phòng hộ ở Quế Lưu; việc khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra và giải quyết chậm;  Khai thác nguồn thu còn thấp, chưa thu được nợ đóng góp XDCSHT; Cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường có nơi chưa đảm bảo. Chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho đồng bào 3 xã vùng cao.

   - Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa cao, vẫn còn học sinh bỏ học (THCS: 14, THPT:76 em); triển khai kế hoạch hoạt động hè chưa kịp thời. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế còn chậm; quản lý hành nghề y, dược tư nhân chưa chặt chẽ; hiệu quả hoạt động của TT HTCĐ và huy động xã hội hóa ở một số lĩnh vực chưa mạnh; tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên còn cao; tiến độ làm nhà theo QĐ 22/QĐ-TTg còn chậm; có nơi bình xét hộ nghèo chưa chặt chẽ. Hoạt động quảng bá về du lịch còn hạn chế, chưa tạo ra sản phẩm du lịch địa phương.

- Công tác quản lý điều hành ở một số ngành, xã chưa chặt chẽ. Trách nhiệm công vụ của một bộ phận CB,CC,VC chưa phát huy. Việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kết luận của huyện ở một số ngành, xã, thị trấn còn chậm, thiếu đồng bộ; chất lượng tham mưu còn hạn chế. Giải quyết khiếu nại của công dân qua tiếp dân chưa kịp thời. Việc triển khai thực hiện công tác CCHC còn nhiều bất cập.

- Công tác trực SSCĐ ở một số xã chưa bảo đảm quân số. Số vụ vi phạm TTATXH, tai tệ nạn, ATGT vẫn còn xảy ra.  

  B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH, QP-AN  6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

     I. KINH TẾ

          1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu. Tổng kết năm nông nghiệp 2015, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2016 và vụ Đông xuân 2015-2016. Tăng cường ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất và kiểm tra, kiểm soát an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi hàng hóa; chú trọng xây dựng các mô hình mới có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích sản xuất nông - lâm nghiệp. Sơ kết việc thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện về sản xuất, chăn nuôi và tổng kết Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đến năm 2015Ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

2. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho 3 xã Quế Thọ, Quế Bình, Bình Lâm đạt xã NTM vào cuối năm 2015; các xã còn lại đạt từ 5 tiêu chí trở lên. Tiếp tục đầu tư xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị văn minh. Thực hiện tốt Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện về Quy định tỷ lệ đối ứng từ ngân sách huyện cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác trên địa bàn.

3. Thực hiện tốt phương án phòng, chống hạn, gió lốc, PCCCR và triển khai thực hiện phương án PCLB năm 2015. Tăng cường quản lý các hồ chứa nước trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt Phương án TĐC thôn 6 Phước Trà và vận động các hộ dân đăng ký đến nơi ở mới an toàn. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn miễn bù thủy lợi phí và quyết toán đúng quy định.

4. Đẩy mạnh trồng rừng, nghiệm thu, thanh quyết toán trồng rừng năm 2015. Tăng cường các biện pháp mạnh về QLBVR, PCCCR, quản lý 3 loại rừng và kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, động vật hoang dã trái phép.

5. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, TM-DV, du lịch và chương trình khuyến công, phấn đấu đạt giá trị CN-TTCN theo NQ đề ra. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định. Mở rộng và chuyển đổi các HTX theo Luật Hợp tác xã mới. Hoàn chỉnh việc thành lập các CCN. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm những vụ vi phạm. Củng cố nâng cao chất lượng quản lý các chợ. Hưởng ứng tích cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch khoa học - công nghệ và khuyến công năm 2015.

Tăng cường quảng bá về du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý, khai thác Khu di tích Khu V. Phối hợp hỗ trợ một số doanh nghiệp và hộ sản xuất tạo những sản phẩm truyền thống phục vụ du lịch.

6. Thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, CQSDĐ, cấp GCNQSDĐ lần đầu cho nhân dân. Giải quyết kịp thời những hạn chế qua tổng kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, địa giới hành chính, về tài nguyên, khoáng sản và môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Rà soát, điều chỉnh bảng giá các loại đất theo Luật Đất đai và kế hoạch SDĐ năm 2016. Đẩy mạnh khai thác quỹ đất ở các xã, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý các quy hoạch được duyệt. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn, trọng điểm và phục vụ cho công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tập trung quyết toán  và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình XDCB, chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Thực hiện tốt Quy chế về quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, Quy chế quản lý tải trọng đường giao thông. Ban hành Đề án quản lý quy hoạch thị trấn Tân An. Tổng kết Nghị quyết số 64/2009/NQ-HĐND ngày 30/11/2009 của HĐND huyện về việc phát triển BTH GTNT trên địa bàn huyện, giai đoạn 2010-2015.

8. Rà soát đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu KH KT-XH năm 2015. Khai thác mạnh các nguồn thu; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, điều hành NSNN theo đúng Luật Ngân sách và Nghị quyết HĐND huyện. Lập KH KT-XH, dự toán thu chi ngân sách, XDCB năm 2016 và hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho các ngành, các xã, thị trấn trước 31/12/2015. Hoàn thành thu các loại quỹ và tiếp tục huy động đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tạo điều kiện để mọi người có nhu cầu được vay vốn phát triển sản xuất, hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn.

     II. VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Về giáo dục, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 50-CTr/HU ngày 04/04/2014 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.  Tăng cường quản lý cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động hè. Thực hiện tốt Kế hoạch quy hoạch mạng lưới trường lớp; Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016,  công tác tuyển sinh vào các cấp học và "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Ban hành Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ giáo viên và tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì kết quả PCGD ở các bậc học, phấn đấu có 05 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3. Duy trì có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm GDTX-HN&DN, Trung tâm HTCĐ. Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ khuyến học - khuyến tài.  

2. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chú ý phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh dịch nguy hiểm. Nâng cao trách nhiệm đội ngũ thầy thuốc và từng bước trang bị trang thiết bị y tế để nâng chất lượng khám chữa bệnh. Phấn đấu cuối năm 2015 xây dựng 02 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tăng cường quản lý  hành nghề y dược tư nhân. Tổng kết Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND huyện về thực hiện Đề án thực hiện cuộc vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh và xử lý rác thải giai đoạn 2011- 2015. Duy trì tốt việc kết nghĩa với Bệnh viên C Đà Nẵng.

3. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về dân số, Kế hoạch bình đẳng giới năm 2015. Tăng cường vai trò của gia đình trong BV,CSGDTE và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tiếp tục xây dựng và kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em. Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

    4. Tập trung tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, 70 năm cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2015). Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH theo hướng XDNTM, đô thị văn minh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống các cơ quan hành chính nhà nước và ngành nông nghiệp Việt Nam. Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (1986-2016). Bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Chú trọng phát triển thể thao cộng đồng và tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao. Tăng cường quản lý kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá thể thao. Ban hành Kế hoạch xây dựng Trung tâm VH-TT xã, thị trấn theo Nghị quyết 139 của HĐND tỉnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ hoạt động chung của huyện và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục tập huấn phần mềm điều hành công việc (Q.office) cho CB, CC huyện, xã.

5. Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp và tổ chức tốt việc thu, phát sóng TT-TH. Nâng cấp, sửa chữa và quản lý, sử dụng có hiệu quả các Đài truyền thanh cơ sở. Thực hiện tốt việc biên tập tin bài gửi báo, đài tỉnh, trung ương.

6. Thực hiện tốt Chương trình của Huyện uỷ về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách cho người có công cách mạng; các chương trình, dự án giảm nghèo; chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội; việc thực hiện Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi và chế độ cho người nghèo, HSSV. Thực hiện tốt Quyết định 22 về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng và Quyết định 48 về hỗ trợ xây dựng nhà ở vùng ngập lũ. Quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang và nâng cấp các NTLS đã xuống cấp. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015). Thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

7. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội miền núi và công tác dân tộc theo các dự án chương trình giảm nghèo bền vững nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong huyện, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 3-5% so với năm 2014.

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy (khoá VI) “về xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao, giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng và các nhiệm vụ khác do tỉnh giao. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao quân năm 2015 đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt Chỉ thị 773 của Bộ Quốc phòng về lực lượng DQTV làm công tác dân vận trong tình hình mới. Xây dựng đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2030. Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2015; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức các hoạt động chào mừng 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 26 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.  

2. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược an ninh quốc gia và triển khai đồng bộ các biện pháp ổn định tình hình ANTT từ huyện đến cơ sở. Tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự ATXH, ATGT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDBVANTQ, khu dân cư tự quản về an ninh trật tự và phân loại tổ, hộ an toàn về ANTT năm 2015. Tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an. Tổng kết 10 năm (2005-2015) ngày Hội TDBVANTQ; sơ kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia PCMT giai đoạn 2011-2015; sơ kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 09-CT/HU, ngày 05/4/ 2011 của Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động công an viên-tổ dân phòng giai đoạn 2015-2020 và Đề án "Nâng cao năng lực hoạt động người có uy tín trong đồng bào DTTS". Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm (1945-2015) ngày truyền thống CAND.

3. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoàn thành thanh tra theo kế hoạch và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các luật, pháp lệnh, các văn bản dưới luật mới ban hành và thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, hòa giải, thi hành án. Thực hiện tốt tự kiểm tra, kiểm tra  VBQPPL theo thẩm quyền. Tổng kết cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013.

   4. Củng cố sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, biên chế sau Đại hội Đảng các cấp và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.  Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC và mở rộng hệ thống quy trình ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện. Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động cổng thông tin điện tử huyện. Thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế theo NĐ 108 của Chính phủ; thống kê chất lượng đội ngũ CB,CC thuộc diện quản lý và kê khai tài sản, lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Thực hiện tốt quy chế hoạt động, chương trình công tác tháng, quý, các kết luận của HĐND, UBND huyện ở các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Duy trì nền nếp văn hóa công sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc; công tác VT-LT.

Thực hiện tốt Quy chế, Kế hoạch phối hợp giữa HĐND, UBND với Mặt trận, các hội, đoàn thể trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong phát huy dân chủ ở xã, thị trấn. Quản lý tốt hoạt động của các Hội xã hội và tôn giáo, hướng dẫn các tôn giáo tổ chức sinh hoạt đúng pháp luật.

5. Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền. Sơ kết từng đợt thi đua, xét chấm điểm thi đua năm 2015. Phối hợp tham mưu Huyện ủy sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện công tác dân vận khéo và tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Điều chỉnh Quy chế và các tiêu chí thi đua khen thưởng theo quy định mới. 

CB (Tổng hợp)
Nguồn: Trích báo cáo số 142/BC-UBND ngày 30/6/2015 của UBND huyện Hiệp Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập