Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8-2015

Lượt xem: 6634

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2015

I. KINH TẾ

- Lúa vụ Hè Thu gieo sạ đạt 100,02% KH, đang tập trung chăm sóc và phát triển tốt. Tình hình sâu bệnh: bệnh đạo ôn, sau cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân  gây hại rải rác trên các trà lúa;... song huyện đã chỉ đạo phòng, chống kịp thời.

- Về chăn nuôi, tổng đàn trâu 3.807 con, đạt 102,06%KH; tổng đàn bò 10.642 con, đạt 97,63%KH, trong đó bò lai 8.381 con (chiếm 78,75% so với tổng đàn); tổng đàn lợn 15.122 con, đạt 131,5%KH. Tổ chức kiểm tra, phúc tra kết quả phối tinh nhân tạo bò đợt 01. Việc cấp phát nhận tinh được 1.952 (lũy kế) liều tinh trùng bò. Tình hình dịch bệnh không xảy ra.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của TW, tỉnh, huyện; Về phát triển cao su tiểu điền, cấp kinh phí hỗ trợ trồng cao su tiểu điền theo Quyết định số 405/QĐ-UBND của UBND huyện và Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho nhân dân theo đúng quy định.

- Thực hiện tốt các chương trình, dự án lồng ghép phát triển KT-XH miền núi và vùng đồng bào DTTS.  Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM, ưu tiên nguồn lực xây dựng 3 xã điểm đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015 (đến nay Quế Bình đạt 15 tiêu chí; xã Quế Thọ đạt 14 tiêu chí và xã Bình Lâm đạt 13 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 7,36 tiêu chí). Đồng thời, tập trung chỉ đạo các xã còn lại duy trì các tiêu chí đã đạt và đầu tư các tiêu chí chưa đạt nhằm công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM theo lộ trình.

          - Tập trung quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng theo các Dự án và trồng rừng trong nhân dân. Tăng cường kiểm tra công tác QL BVR, đã xử lý 3 vụ vi phạm Luật BV&PTR, tạm giữ 3,077 m3 gỗ xẻ, tạm giữ 01 phương tiện ôtô và xử phạt hành chính 3.000.000 đồng.

- Thực hiện kịp thời công tác giao đất, cấp GCNQSD đất cho các tổ chức và cá nhân. Việc cấp giấy chứng nhận đất ở và đất sản xuất nông nghiệp (cấp lại, cấp đổi và cấp mới)  cho 71 trường hợp/ diện tích 60.033,63 m2. Việc giao đất cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp được 03 trường hợp/diện tích 122.018m2. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 42 trường hợp/ diện tích 355.508,33m2. Việc đăng ký thể chấp 98 trường hợp/diện tích 938.741,8m2. Việc xóa đăng ký thể chấp 64 trường hợp/diện tích 848.696,05m2. Việc chuyển mục đích sử dụng đất cho 07 trường hợp/diện tích 873,46m2. Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện nên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép không xảy ra.

- Về Thương mại – Dịch vụ, bảo đảm lưu thông hàng hoá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là ở xã vùng cao, vùng ĐBKK. Cấp giấy CNĐKKD được 59 trường hợp.

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ an toàn về điện. Ban hành quy chế tổ chức hoạt động, Nội quy và từng bước củng cố nhân sự  đối với chợ Hiệp Đức. Duy trì, nâng cao chất lượng mạng lưới bưu chính, viễn thông. Tổ chức quản lý tốt hoạt động vận tải.

- Giá trị SX CN-TTCN 6,635 tỷ đồng (CĐ 2010). Tổ chức xét chọn các tổ chức, cá nhân đăng ký xin hỗ trợ máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất theo nguồn khuyến công năm 2015. Quản lý tốt các hoạt động của cụm công nghiệp và tạo điều kiện các doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng giá trị sản xuất. Hiện nay, Công ty cổ phần gỗ công nghiệp Quảng Nam đang xây dựng nhà máy khối lượng đạt 60% và Công ty CP Giao Thương Quảng Xưa đang xây dựng nhà máy khối lượng đạt 80%, ước cuối năm 2015 nhà máy đi vào hoạt động. Theo dõi và kiểm tra các đề tài KH&CN đã được Hội đồng Khoa học huyện đã xét chọn và tổng hợp các đề tài đăng ký thực hiện năm 2016 để trình HĐKH xét duyệt kế hoạch 2016.

- Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB chuyển tiếp, dở dang. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn XDCB đạt 42% KH. Cấp phép xây dựng nhà ở 04 trường hợp và quản lý chặt chẽ các dự án quy hoạch. Về BTH GTNT 2015, kinh phí đợt 01 đã phân bổ và thực hiện đạt 70% KH.

- Về tài chính, tín dụng, đến nay tổng thu NSNN được 239.241 triệu đồng, đạt 115,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 114,7% so với NQ HĐND huyện, trong đó thu phát sinh kinh tế 10.496 triệu đồng, đạt 56,8% so với dự toán tỉnh giao và đạt 53,6% so với NQ HĐND huyện. Tổng chi NS 179.333 triệu, đạt 86,6% so với DT tỉnh giao, đạt 86,2% so với NQ HĐND huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQ 11 của CP.

- Về công tác dân tộc, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc Chương trình 135, Quyết định 755, Quyết định 33, Quyết định 102, chính sách cấp vở không thu tiền cho học sinh tiểu học vùng ĐBKK năm học 2015-2016 và thống nhất, tổ chức thực hiện phương án tổ chức di dời TĐC cho đồng bào dân tộc tại thôn 6, Phước Trà. Thực hiện sơ kết 5 năm về việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011-2015. Phối hợp cùng UB MTTQVN huyện tổ chức hội nghị phối hợp BVR và công tác dân tộc. Cử người đồng bào là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập tại các tỉnh phía Bắc theo chủ trương của tỉnh.

II. VĂN HÓA XÃ HỘI

- Tập trung rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ CBQL, giáo viên và sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho năm học mới. Tổ chức tốt hoạt động hè và bồi dưỡng lý luận chính trị cho giáo viên. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào đầu cấp theo kế hoạch được duyệt. Tiếp tục xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia.

- Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Tăng cường quản lý về phòng chống dịch bệnh, VSMT, VSATTP, nhất là dịch bệnh mùa hè. Tổ chức kiểm tra thực trạng 3 công trình vệ sinh trên địa bàn huyện.

- Tổ chức truyền thông tư vấn tại cộng đồng nhân ngày Dân số thế giới (11/7). Duy trì tốt mô hình SKSS, tổ chức chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt II năm 2015, tổng các biện pháp tránh thai đạt 88,3% KH. Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010- 2015. Phát huy vai trò của gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng đạt chỉ tiêu về gia đình văn hoá, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức giải cầu lông CNVC-LĐ&LLVT chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Tổ chức Liên hoan thôn, khối phố văn hóa và tuyên dương GĐVH, THVH tiêu biểu huyện năm 2015. Triển khai xây dựng Kế hoạch thành lập Trung tâm VH-TT xã, thị trấn và ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện. Tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức tốt việc thu phát sóng các kênh truyền thanh, truyền hình. Nâng cao chất lượng tin bài phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh xã, thị trấn.

- Lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách còn tồn đọng. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc thực hiện NĐ 67, NĐ 13. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68  năm ngày TBLS. Thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em.

- Về BHXH, cơ bản giải quyết đầy đủ và kịp thời các khoản chi trả BHXH trên địa bàn huyện.

III. QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

         - Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn ở các khu vực trọng yếu. Tổ chức huấn luyện tự vệ bảo đảm quân số và phối hợp với TTBDCT huyện mở lớp giáo dục QPAN cho đối tượng 04 bảo đảm chỉ tiêu. Tổ chức khám sức khỏe phục vụ  tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2015 đảm bảo chỉ tiêu.

- Tình hình ANCT được giữ vững. Quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 2 lượt đoàn, 05 lượt người nước ngoài đến thăm và làm việc tại huyện. Về trật tự ATXH, xảy ra 03 vụ (tăng 02 vụ so với tháng 6/2015). Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, đã phát hiện và xử lý lập biên bản 12 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 5,23 triệu đồng. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ. Tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân đóng góp xây dựng lực lượng Công an.

- Triển khai tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành. Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hoà giải, thi hành án. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong tháng 7/2015, TT HĐND và UBND huyện cùng các ngành chuyên môn liên quan đã tiếp 30 lượt người, nội dung tiếp công dân chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, tiếp nhận 08 đơn kiến nghị.  TT HĐND và UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân.

- Công tác xây dựng chính quyền chặt chẽ, đúng quy định. Kịp thời củng cố kiện toàn đội ngũ CB, CC các cấp. Phục vụ tốt kỳ họp lần thứ 15 HĐND huyện khóa VI. Duy trì hiệu quả công tác CCHC và hệ thống ISO 9001:2008. Thực hiện tốt công tác TĐ-KT và quản lý tốt các hoạt động tôn giáo và dân tộc.

          Tóm lại, trong tháng 7/2015, các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả khá tốt. Sản xuất vụ Hè Thu được triển khai đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Lĩnh vực VH-XH, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp thực hiện kịp thời, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, các chế độ chính sách chi trả kịp thời. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra, đặc biệt là tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép xảy ra với diện tích và đối tượng vi phạm tương đối nhiều ở một số xã như Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia, Thăng Phước,...; Việc thu các loại quỹ, thuế đạt thấp và thu khai thác quỹ đất, thu đóng góp xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch. Việc tham mưu văn bản của một số ngành chất lượng chưa cao và còn chậm, công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân chưa nghiêm.

             B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8-2015

Ngoài nhiệm vụ thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành liên quan huyện, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1.  Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2014 và triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2015. Tập trung chỉ đạo chăm sóc vụ Hè Thu 2015. Chú ý làm tốt công tác chống hạn. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng và triển khai tiêm phòng dịch gia súc, gia cầm vụ Thu. Tiếp tục công tác phối tinh đàn bò và phát triển các mô hình chăn nuôi có hiệu quả. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 của UBND tỉnh về quản lý điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH ở miền núi, vùng đồng bào DTTS; Tuyên truyền, vận động người dân về cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển cây cao su của tỉnh, huyện để người dân duy trì diện tích đã trồng và tiếp tục đầu tư diện tích mới.

3. Tăng cường QLBVR, PCCCR. Tích cực kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật BV&PTR, xử lý dứt điểm phá rừng dự án KFW6 tại xã Thăng Phước. Tiếp tục quản lý, chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng theo các dự án và trồng rừng trong nhân dân. Đồng thời, tập trung đo đạc, lập thủ tục để cấp GCN QSDĐ lần đầu cho nhân dân kịp thời. Giải quyết kịp thời các vướng mắc sau khi hoàn thành công tác điều tra diện tích đất lâm nghiệp của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

4. Tiếp tục tạo điều kiện các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện, giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp đã đề nghị thông qua đối thoại doanh nghiệp trong tháng 6/2015. Đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu KH KT-XH, dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015 và triển khai xây dựng KH KT-XH, dự toán ngân sách năm 2016. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ.

5. Khẩn trương thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, các công trình chuyển tiếp, khởi công 100% các công trình đầu tư theo kế hoạch năm 2015 và bổ sung 2015, không còn công trình giải ngân bằng 0%. Thực hiện tốt Quy chế quản lý kiến trúc, môi trường đô thị; quản lý tải trọng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, thu phí sử dụng đường bộ theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 về quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh và thành lập tổ hợp tác dùng nước đúng quy định.

6. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo 03 xã điểm XD NTM tự rà soát, đánh giá các tiêu chí đã đạt được để tiến hành giải ngân và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại để tháng 10/2015 Văn phòng điều phối NTM huyện kiểm tra lần 01 lập hồ sơ xác nhận các tiêu chí đã đạt. Đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư khởi công các công trình thuộc các nguồn vốn  XD NTM  đã phân bổ, giải ngân, không để công trình giải ngân 0%.

7. Hoàn thành dứt điểm kế hoạch và hồ sơ quyết toán công trình BTH GTNT năm 2015. Lập KH BTH GTNT năm 2016 và nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường bị xuống cấp trước mùa mưa để hạn chế ách tắc giao thông. Tổng kết kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015 và triển khai  GTNT năm 2016.  Đồng thời, quản lý tốt hành lang giao thông trên các tuyến đường và tổ chức khống chế tải trọng đối với các phương tiện vận tải theo quy chế tải trọng đã ban hành và xử lý nghiêm các trường hợp xe tải đi vào đường nội thị Tân An.

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác định canh định cư tại thôn 6, Phước Trà và vận động các hộ dân di dời đến nơi ở mới an toàn và phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân các xã vùng cao, vùng khó khăn trước mùa mưa lũ.

9. Làm tốt công tác quản lý, quy hoạch đất đai, giao đất lâm nghiệp ở các xã. Giao đất kịp thời cho các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện kịp thời công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Kiểm tra đóng cửa các bãi cát, sỏi cho phép khai thác làm BTH GTNT. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở các dự án.

10. Hoàn thành việc bố trí, sắp xếp đội ngũ CBQL, giáo viên và sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học phục vụ năm học mới 2015-2016. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho giáo viên và các hoạt động hè năm 2015. Tổng kết năm học 2014-2015, hoàn thành công tác tuyển sinh và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.

11. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Tiếp tục xây dựng chuẩn quốc gia về y tế cơ sở và thực hiện chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt II năm 2015.

            12. Tập trung tuyên truyền cổ động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm, 68 năm ngày thương binh liệt sĩ, 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2015). Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Ban hành kế hoạch thành lập TTVH-TT các xã, thị trấn. Tổ chức giải Bóng đá vô địch huyện năm 2015. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, các cơ sở kinh doanh lĩnh vực TT&TT trên địa bàn. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, nâng cao chất lượng tin bài, tăng cường việc cộng tác tin, bài cho Báo, Đài cấp trên. Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện kỷ niệm 30 thành lập huyện (1986-2016).

13. Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCCCM. Phụng dưỡng Mẹ VNAH. Chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các cho các đối tượng được hưởng và đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng. Hoàn thành kiểm tra về dạng tật và mức độ khuyết tật đối với đối tượng khuyết tật được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Luật người khuyết tật và Nghị định 28/2012/NĐ-CP ở 12 xã, thị trấn và xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát hộ nghèo năm 2015. Hoàn thành điều tra Cung - Cầu lao động năm 2015. Triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

14.  Duy trì tốt công tác trực SSCĐ. Hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trong năm 2015 đảm bảo chỉ tiêu điều chỉnh các kế hoạch SSCĐ. Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "Khu dân cư tự quản về ANTT". Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

15. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành và tổ chức tiếp dân, giải quyết các đơn thư KN-TC của công dân kịp thời, đúng luật. Thực hiện tốt công tác chứng thực, hoà giải và thi hành án. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo KH.

16. Tập trung sắp xếp, bố trí, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cơ sở và các phòng, ban. Thực hiện tốt văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính. Tiếp tục duy trì hiệu quả hệ thống ISO 9001:2008. Thực hiện tốt công tác QLNN về dân tộc, tôn giáo.

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, CTCT trọng tâm tháng 8-2015, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tốt./

CB (Tổng hợp)
Nguồn: Trích báo cáo số 163/BC-UBND ngày 27/7/2015 của UBND huyện Hiệp Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập