Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Lượt xem: 1364

Ngày 07/3/2019, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2018; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Thọ, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH; BCĐ các Chương trình MTQG huyện; Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình MTQG các xã.


Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Thọ khai mạc hội nghị

Qua báo cáo đánh giá và thảo luận tại hội nghị cho thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 1 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển khá, nổi bậc nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa- thể thao, cơ sở vật chất văn hóa..., tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Trong đó, với nguồn kinh phí 146.622 triệu đồng đã đầu tư xây dựng nhiều công trình thiết yếu, từng bước đáp ứng nhu cầu của sự phát triển; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm bình quân đạt trên 99%. Có 13/23 trường đạt chuẩn Quốc gia (tăng 2 trường so với năm 2016). Có 8/11 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (tăng 3 xã so với năm 2016). Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXD ĐSVH, bình quân hằng năm có trên 91% gia đình đạt gia đình văn hóa; có 6 xã đạt chuẩn về văn hóa. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt của nhân dân; Năm 2016, toàn huyện có 2.264 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,87%, hộ cận nghèo 953 hộ, chiếm tỷ lệ 8,36%; đến năm 2018, toàn huyện còn 1.563 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 13,3% (giảm 701 hộ so với năm 2016), bình quân mỗi năm giảm 3,28%; hộ cận nghèo giảm xuống còn 499 hộ, chiếm tỷ lệ 4,25% (giảm 454 hộ so với năm 2016), bình quân mỗi năm giảm 2,05%.


Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Thọ đã đánh giá cao những nỗ lực của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và những cố gắng, nỗ lực trong công tác phối hợp, tham gia thực hiện của các ngành, mặt trận đoàn thể; tuy nhiên, thẳng thắng nhìn nhận thì điều kiện thực trạng nông thôn của huyện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động ở nông thôn còn chậm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao...; các tiêu chí về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Do đó, Phó Chủ tịch UBNĐ huyện đề nghị các ngành, các cấp, chính quyền cấp huyện, xã, cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa và có những giải pháp đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình hiệu quả hơn, sớm đạt mục tiêu đề ra đến cuối năm 2020 toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM để người dân hiểu rõ nội dung xây dựng NTM và chủ động tự giác tham gia, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại của nhân dân; tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình các cấp từ huyện đến thôn; Huy động có hiệu quả nhiều nguồn lực, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM, tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư. Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; do vậy, phải thực hiện phân công cơ quan, đơn vị, xã, cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo; giao chỉ tiêu giảm nghèo cho xã, thị trấn gắn với đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Tại Hội nghị UBND huyện cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới và 4 tập thể, 6 cá nhân trong việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2018./.
VP

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập