Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức họp triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lượt xem: 1045

Ngày 07/02/2020, Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng ban chỉ đạo chủ trì họp (trực tuyến) Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra với các xã thị trấn. Cùng dự có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện- Nguyễn Văn Tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các cơ quan đơn vị liên quan. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình, kế hoạch phòng chống dịch bệnh và thảo luận tại cuộc họp; đặc biệt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Mặc dù trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virut Corona, nhưng các ngành, địa phương phải hết sức khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; đặc biệt là thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Ngành y tế phải có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh, có biện pháp chủ động xử lý kịp thời theo diễn biến của dịch bệnh, không để lan rộng (nếu có).
Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Bộ Y tế tại Công văn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2020, Công văn số 369/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020; Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 30/01/2020; Tỉnh ủy Quảng Nam tại Công văn số 2526- CV/TU ngày 30/01/2020 và UBND tỉnh tại các Công văn số 458/UBND-KGVX ngày 24/01/2020, số 459/UBND-KGVX ngày 29/01/2020, số 471/UBND-KGVX ngày 31/01/2020; của UBND huyện tại Công văn số 24, ngày 03/02/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Và các văn bản liên quan về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Giao Trung tâm Y tế huyện: Tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức trực thuộc; xây dựng kịch bản phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tập trung ưu tiên, ứng phó tốt nhất công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; thành lập và duy trì thường xuyên các đội phản ứng nhanh, đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch, cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế xã các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cung cấp khẩu trang và các trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở y tế; chỉ đạo việc thu dung, cách ly, điều trị và phân tuyến cụ thể việc chuyển tuyến bệnh nhân theo đúng quy định. Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, người tiếp xúc gần, triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan trong khu điều trị, xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT huyện và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo toàn thể người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Trung tâm y tế huyện cung cấp số điện thoại đường dây nóng để nhận được thông tin nhanh nhất. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các khuyến cáo phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện.

Văn phòng HĐND& UBND huyện: Tham mưu thành lập/củng cố Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan quản lý, kiểm soát tốt việc chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Kiên quyết đề xuất rút giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an, Ban Chỉ  huy Quân sự huyện bảo đảm an ninh, trật tự việc cách ly y tế bắt buộc trong các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về tình hình hành khách xuất, nhập cảnh với ngành y tế. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng sự thật về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các trường thực hiện văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học; phổ biến thông tin về tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân đến học sinh, sinh viên trên địa bàn; Khi tình hình dịch bệnh có diễn biến xấu, phức tạp và có chỉ đạo của tỉnh thì cho học sinh nghỉ học.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Nắm chắc số lượng người nước ngoài (Trung Quốc) đang làm việc tại các doanh nghiệp để giám sát tình hình và sức khỏe theo quy định. Phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của người lao động làm việc ở các khu, cụm công nghiệp trở về từ các khu vực đang có dịch.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển động vật, đặc biệt là động vật hoang dã; làm tốt công tác tuyên truyền trong ngành và xã hội triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Phòng Tài chính- Kế hoạch, tham mưu UBND huyện bảo đảm kinh phí mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, để đáp ứng các tình huống, kịch bản dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định.

Phòng KT&HT: Triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành khách, lái xe trên các phương tiện vận tải; nắm bắt lịch trình di chuyển của khách, nhất là khách đến từ vùng có dịch.

Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT nghiên cứu tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách; tuyệt đối không phân biệt đối xử, kỳ thị với khách du lịch; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho các nhà nghỉ. Phối hợp với Trung tâm Y tế, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch và các hoạt động phòng, chống dịch của các ngành, địa phương một cách chính xác, kịp thời, cụ thể và các biện pháp để người dân chủ động phòng, chống dịch, không gây hoang mang, lo lắng trong xã hội, phối hợp với ngành y tế phòng, chống dịch hiệu quả.

Phòng Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường và các thành viên khác; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong ngành và xã hội để người dân cùng tham gia tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường… Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Đồng thời, sử dụng bộ máy của ngành mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các xã thị trấn sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương mình. Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Sử dụng hệ thống phát thanh, thông tin cơ sở để tăng cường đưa tin và khuyến cáo toàn thể người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác vận động hội viên, đoàn viên và người dân hiểu, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hy vọng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành, công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyên sẽ đạt kết quả tốt đẹp nhất./.

                                                                                             VP

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập