Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức hội nghị tổng kết một số chương trình công tác đã đề ra

Lượt xem: 1267

Ngày 26/8/2020 Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị (trực tuyến) tổng kết: 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính; 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 10 năm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động; 05 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 01 năm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.


Chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Như Công, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại phòng họp trực tuyến huyện và xã, thị trấn có đại biểu Thường trực Huyện ủy, TT HĐND; UBND; UBMTTQVN; Thủ trưởng các ngành huyện; đại biểu TT Đảng ủy, HĐND; UBND; UBMTTQVN và các ngành xã, thị trấn. Qua báo cáo tổng kết và phát biểu tham gia tại hội nghị cho thấy:

Nhờ tập trung thực chỉ đạo và hiện tốt công tác cải cách hành chính trong 10 năm qua, đã góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH của huyện, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị- xã hội; tăng cường mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và làm tăng tính dân chủ trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản, phẩm chất năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc ứng dụng CNTT, công khai hóa các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết đã góp phần minh bạch hoá thao tác công vụ của công chức, tạo điều kiện cho người dân có thể theo dõi, giám sát công việc của cán bộ, công chức nhà nước góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh. Cơ chế một cửa tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân; giảm phiền hà, chi phí, công sức; hạn chế tình trạng chậm trễ do có sự cam kết của cơ quan nhà nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được tăng lên, người dân ngày càng tham gia nhiều hơn vào việc giám sát các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Về chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trên cơ sở chỉ đạo của trung ương, tỉnh, trong những năm qua UBND huyện cụ thể hóa bằng quyết định, kế hoạch để thực hiện. Nguồn lực của nhà nước cũng như nguồn lực huy động từ xã hội cho công tác giảm nghèo tương đối kịp thời, ngân sách phân bổ năm sau cao hơn năm trước và có sự đầu tư tập trung, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên đối với thôn, xã đặc biệt khó khăn, đối với nhóm hộ nghèo đặc thù. Các chế độ, chính sách giảm nghèo được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, đã có nhiều ngành, hội đoàn thể, các xã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và triển khai một cách khoa học, phù hợp thực tiễn. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo được các ngành, địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, bình quân hộ nghèo giảm 2,77%/ năm.


Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tập trung chỉ đạo. Từ năm 2013- 2020, toàn huyện có 1.389 người được đào tạo nghề, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn huyện từ 8% năm 2008 lên 53,75% năm 2019. Hầu hết lao động sau khi đào tạo nghề đã biết vận dụng kiến thức được học áp dụng vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; biết cách phòng trừ các loại bệnh cho cây trồng, vật nuôi... Hơn 2.200 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, trên 90% người lao động hoàn thành khóa học có việc làm. Từ đó, người lao động nông thôn được cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhờ sự tập trung đồng bộ của các cấp các ngành, sự vào cuộc mạnh mẽ của người dân nên việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá tốt: Tổng nguồn vốn được huy động trong 05 năm (2016-2020) hơn 447.098 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương, tỉnh 144.184 triệu đồng, ngân sách địa phương (huyện, xã) 10.743 triệu đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án: 244.080 triệu đồng nhân dân góp 6.997 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bậc nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao..., tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ, nâng cao chất lượng- hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” được phát động rộng rãi và ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện Chương trình, đặc biệt là phong trào thi đua phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong những năm qua luôn được sự quan tâm của các cấp ngành; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, xã, thị trấn đã chủ động nắm bắt kịp thời mọi diễn biến của tình hình thời tiết để phối hợp chỉ đạo ứng phó, khắc phục hiệu quả, không để bị động. Các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp tốt trong việc chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng, rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án phòng tránh thiên tại các xã, thị trấn được quan tâm. Công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sau thiên tai được thực hiện kịp thời, không để tình trạng đói rét, dịch bệnh xảy ra..

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác giảm nghèo; điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm; công tác tuyên truyền,vận động, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến việc thực hiện các chương trình có nơi, có lúc chưa thường xuyên, một vài địa phương chưa chuyển tải hết nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình đến với người dân, nên còn một bộ phận nhân dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, chưa phát huy vai trò chủ thể trong trong giảm nghèo, đào tạo nghề, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương các ngành, địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu đề ra nhiều giải pháp thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt trên từng lĩnh vực. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, các cấp nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai trên từng lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng đề ra./.

                                                                                  VP

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập