Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức

Lượt xem: 2622

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 67/TTr-PTNMT ngày 19/4/2019.

Nay, UBND huyện Hiệp Đức thông báo công khai toàn bộ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn và trên trang thông tin điện tử của huyện Hiệp Đức, cụ thể nội dung công khai như sau:

1. Thành phần hồ sơ công khai gồm có:

- Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức.

2. Thời hạn công khai: Việc công khai thực hiện trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.

3. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức đã được UBND tỉnh phê duyệt lên Cổng Thông tin điện tử của huyện;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với các ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức tại trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

- UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai các nội dung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 có liên quan thuộc địa giới hành chính xã, thị trấn tại trụ sở UBND xã, thị trấn.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện truy cập vào địa chỉ website: http://www.hiepduc.quangnam.gov.vn để tìm hiểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức và có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

UBND huyện Hiệp Đức thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ triển khai thực hiện./. 
(Nguồn: trích Thông báo số 42/TB-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập