Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 256 items in 13 pages
60/2015/NQ-HĐND 17/07/2015 Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND ngày 05/6/2013 của Hội đồng nhân dân huyện (khoá VI) về Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện ...
58/NQ-HĐND 17/07/2015 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014
211/QĐ-UBND 19/05/2015 Quyết định về việc thành lập Ban Tiếp công dân huyện Hiệp Đức
49/2014/NQ-HĐND 18/12/2014 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
51/2014/NQ-HĐND 18/12/2014 Quy định tỷ lệ đối ứng từ ngân sách huyện cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các nguồn vốn khác trên địa bàn huyện Hiệp Đức
52/NQ-HĐND 18/12/2014 Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI
53/NQ-HĐND 18/12/2014 Về Chương trình hoạt động năm 2015 của HĐND huyện khóa VI
50/NQ-HĐND 18/12/2014 Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
388/QĐ-UBND 04/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
48/2014/NQ-HĐND 17/07/2014 Về bổ sung một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014
47/NQ-HĐND 17/07/2014 Về việc sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/4/2012 của HĐND huyện về huy động xây dựng Đền liệt sĩ huyện Hiệp Đức
42/NQ-HĐND 16/07/2014 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2011-2016
43/NQ-HĐND 16/07/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2011 - 2016
44/NQ-HĐND 16/07/2014 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2011-2016
45/NQ-HĐND 16/07/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2011-2016
46/NQ-HĐND 16/07/2014 Về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2013
41/2014/NQ-HĐND 19/04/2014 Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hiệp Đức
01/2014/QĐ-UBND 17/03/2014 Quyết định ban hành Quy chế Văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Hiệp Đức
38/2013/NQ-HĐND 18/12/2013 Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
37/2013/NQ-HĐND 18/12/2013 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập