Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 164 items in 9 pages
26/NQ-HĐND 19/07/2012 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011
25/NQ-HĐND 17/07/2012 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức khóa VI,nhiệm kỳ 2011-2016
24/NQ-HĐND 17/07/2012 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016
23/NQ-HĐND 16/05/2012 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016
22/NQ-HĐND 16/05/2012 Về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016
21/2012/NQ-HĐND 04/04/2012 Về việc thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức
20/NQ-HĐND 04/04/2012 Về việc thông qua Đề án huy động xây dựng Đền liệt sĩ huyện Hiệp Đức
19/2011/NQ-HĐND 16/12/2011 Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, khóa VI
18/NQ-HĐND 16/12/2011 Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI
17/NQ-HĐND 16/12/2011 Về chương trình hoạt động năm 2012 của HĐND huyện, khóa VI
16/2011/NQ-HĐND 16/12/2011 Về dự toán và đầu tư xây dựng cơ bản; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2012
15/2011/NQ-HĐND 16/12/2011 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012
12/NQ-HĐND 15/07/2011 Về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016
11/2011/NQ-HĐND 15/07/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016
10/NQ-HĐND 15/07/2011 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010
09/2011/NQ-HĐND 15/07/2011 Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2011
08/NQ-HĐND 10/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Hiệp Đức, khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016
07/NQ-HĐND 10/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016
06/NQ-HĐND 10/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó Ban và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016
05/NQ-HĐND 10/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch và thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập