Mode:         
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Mẫu văn bản ký số


MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN KÝ SỐ TRÊN Q-OFFICE 

   I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 TT

LOẠI VĂN BẢN

FILE MẪU

 1  Nghị quyết  Tải về
 2  Quyết định  Tải về
 3  Báo cáo (cấp dưới gửi cấp trên)                     Tải về
 4  Báo cáo  Tải về
 5  Tờ trình  Tải về
 6  Công văn  Tải về

   II. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

TT
 
TÊN LOẠI VĂN BẢN

 FILE MẪU

 1  Quyết định (quy định gián tiếp)   Tải về
 2  Quyết định (quy định trực tiếp)  Tải về
 3  Báo cáo (cấp dưới gửi cấp trên)                     Tải về
 4  Báo cáo  Tải về
 5  Tờ trình  Tải về
 6  Hướng dẫn  Tải về
 7  Giấy mời  Tải về
 8  Thông báo  Tải về
 9  Công văn  Tải về
 10  Chương trình  Tải về
 11  Kế hoạch  Tải về

   III. PHÒNG, BAN HUYỆN

 TT

 TÊN LOẠI VĂN BẢN

 FILE MẪU

 1  Quyết định (quy định gián tiếp)                   Tải về
 2  Quyết định (quy định trực tiếp)  Tải về
 3  Báo cáo  Tải về
 4  Báo cáo (cấp dưới gửi cấp trên)  Tải về
 5  Tờ trình  Tải về
 6  Công văn  Tải về
 7  Giấy mời  Tải về
 8  Kế hoạch  Tải về
 9  Hướng dẫn  Tải về
 10  Chương trình  Tải về
 11  Thông báo  Tải về

   IV. UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 TT

 TÊN LOẠI VĂN BẢN

FILE MẪU
 
 1  Quyết định (quy định gián tiếp)  Tải về
 2  Quyết định (quy định trực tiếp)  Tải về
 3  Báo cáo  Tải về
 4  Báo cáo (cấp dưới gửi cấp trên)  Tải về
 5  Công văn  Tải về
 6  Chương trình  Tải về
 7  Giấy mời  Tải về
 8  Hướng dẫn  Tải về
 9  Kế hoạch  Tải về
 10  Thông báo  Tải về
 11  Tờ trình  Tải về

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập