Mode:         
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Thông tin đưa đón


Thực hiện Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê; UBND huyện Hiệp Đức xây dựng Kế hoạch tổ chức đón bà con Hiệp Đức đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo đón bà con Hiệp Đức đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê; đồng thời, thực hiện các biện pháp quản lý, cách ly tập trung đảm bảo an toàn, hiệu quả, không để lây lan ca nhiễm trong cộng đồng.

2. Yêu cầu

Đảm bảo an toàn cho các đối tượng, lực lượng, phương tiện tham gia trong quá trình di chuyển từ thành phố Đà Nẵng về huyện Hiệp Đức.

Đảm bảo trình tự, thủ tục, quy trình chặt chẽ, an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho bà con khi trở về địa phương.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Hiệp Đức, các lực lượng tham gia đón bà con ở thành phố Đà Nẵng về huyện Hiệp Đức.

Phù hợp với năng lực tiếp nhận và phục vụ an toàn, chu đáo tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG

1. Số lượng

Tùy theo năng lực tiếp nhận khu cách ly tập trung mà UBND huyện đón theo từng đợt.

2. Đối tượng

Bà con Hiệp Đức đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê (trừ quận Sơn Trà đang thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định của cấp có thẩm quyền).

III. QUY TRÌNH ĐÓN NGƯỜI DÂN

A. Đón đoàn bằng ô tô

1. Bước 1: Bà con thuộc đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với UBND cấp xã theo đầu mối tại Phụ lục I (phương thức: nhắn tin, gọi điện; sau khi nhận tin, UBND cấp xã chỉ đạo tổng hợp danh sách, chọn lọc đối tượng và phản hồi trực tiếp qua điện thoại cá nhân hoặc trên Facebook, Zalo của nhóm, hội của mỗi địa phương); thời gian: càng sớm càng tốt và kết thúc vào ngày 19/8/2021; bà con chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:

a) Đơn đăng kí theo mẫu tại Phụ lục II (điền thông tin, ký vào đơn, chụp hình và gửi Zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho UBND cấp xã).

b) Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục III (điền thông tin, ký vào bản cam kết, chụp hình và gửi Zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho UBND cấp xã).

c) Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe.

d) Chuẩn bị tư trang và các đồ dùng thiết yếu cho cá nhân trong quá trình di chuyển.

* Ghi chú: Căn cứ vào thời gian bắt đầu đón do UBND huyện thông báo, bà con sắp xếp thời gian thực hiện điểm c, d nêu trên cho phù hợp.

2. Bước 2: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Rà soát, tổng hợp, thẩm định danh sách bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng (không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê bằng xe ô tô), lưu ý sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về mức độ khó khăn của bà con để bảo đảm phù hợp với khả năng bố trí khu cách ly và gửi về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH) từ nay đến hết ngày 19/8/2021 (gửi hàng ngày).

3. Bước 3: Phòng LĐ-TB&XH huyện

Sau khi đã có danh sách từ các xã, thị trấn đã gửi về, chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách xét duyệt đối tượng theo mức độ ưu tiên như đã nêu trên; tham mưu UBND huyện Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện trong việc đón bà con.

4. Bước 4: Tổ chức đón

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để thông báo cho bà con về thời gian, địa điểm đón tại thành phố Đà Nẵng (được chính quyền thành phố Đà Nẵng cho phép).

- Thành phần, phương tiện đón:

+ Xe ô tô của đơn vị kinh doanh vận tải do huyện hợp đồng.

+ 02 cán bộ của huyện cử theo xe ô tô (01 cán bộ y tế và 01 tình nguyện viên).

Nhân viên y tế là người phụ trách tổ 3 người trên xe ô tô, cùng với tình nguyện viên kiểm tra danh sách; kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực; nhận bản cam kết đã có chữ ký của bà con và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền để nộp cho đại diện khu cách ly tập trung khi đến.

Đề nghị bà con ăn uống trước khi lên xe. Đoàn xe không dừng, không đỗ trong suốt quá trình di chuyển.

5. Bước 5: Tổ chức cách ly tập trung sau khi đón về huyện

- Xe đón bà con về đi thẳng đến khu cách ly tập trung của huyện.

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày liên tục; tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần (lần 1 vào ngày đầu tiên sau khi vào khu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 trước khi kết thúc cách ly); nếu kết quả xét nghiệm dương tính tiếp tục thực hiện Bước 6.

- Nhân viên y tế nộp bản cam kết và các giấy tờ có liên quan của bà con cho đại diện khu cách ly tập trung.

- Đảm bảo các thủ tục cách ly và hoàn thành cách ly theo quy định.

6. Bước 6: Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục đưa bệnh nhân mắc Covid-19 đi điều trị theo đúng quy định tại các cơ sở y tế sau: Phòng khám Đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

B. Đón đoàn, dẫn đường bà con về bằng xe máy

1. Bước 1: Bà con thuộc đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với UBND cấp xã theo đầu mối tại Phụ lục I (phương thức: nhắn tin, gọi điện; sau khi nhận tin UBND cấp xã chỉ đạo tổng hợp danh sách, chọn lọc đối tượng và phản hồi trực tiếp qua điện thoại cá nhân hoặc trên Fackbook, Zalo của nhóm, hội của mỗi địa phương); thời gian: càng sớm càng tốt và kết thúc vào ngày 19/8/2021; bà con chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:

a) Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục II (điền thông tin, ký vào đơn, chụp hình và gửi Zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho UBND cấp xã).

b) Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục III (điền thông tin, ký vào bản cam kết, chụp hình và gửi Zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho UBND cấp xã).

c) Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi về quê.

d) Chuẩn bị tư trang và các đồ dùng thiết yếu cho cá nhân trong quá trình di chuyển.

* Ghi chú: Căn cứ vào thời gian bắt đầu đón do UBND huyện thông báo, bà con sắp xếp thời gian thực hiện điểm c, d nêu trên cho phù hợp.

2. Bước 2: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Rà soát, tổng hợp, thẩm định danh sách bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng (không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê bằng xe máy), lưu ý sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về mức độ khó khăn của bà con để bảo đảm phù hợp với khả năng bố trí khu cách ly và gửi về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH) từ nay đến hết ngày 19/8/2021 (gửi hàng ngày).

3. Bước 3: Phòng LĐ-TB&XH huyện

Sau khi đã có danh sách từ các xã, thị trấn đã gửi về, chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách xét duyệt đối tượng theo mức độ ưu tiên như đã nêu trên; tham mưu UBND huyện Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện trong việc đón bà con.

4. Bước 4: Tổ chức đón

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để thông báo cho bà con về thời gian, địa điểm đón tại thành phố Đà Nẵng (được chính quyền thành phố Đà Nẵng cho phép).

- Thành phần đón:

+ 01 xe mô tô của Công an huyện dẫn đường.

+ 01 xe mô tô khóa đuôi: gồm 01 cán bộ y tế và 01 tình nguyện viên.

* Nhân viên y tế và tình nguyện viên phối hợp kiểm tra danh sách; kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực của bà con.

5. Bước 5: Tổ chức cách ly tập trung sau khi đón về huyện

- Xe dẫn đường đưa bà con về đi thẳng đến khu cách ly tập trung của huyện.

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày liên tục; tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần (lần 1 vào ngày đầu tiên sau khi vào khu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 trước khi kết thúc cách ly); nếu kết quả xét nghiệm dương tính tiếp tục thực hiện Bước 6.

- Bà con nộp bản cam kết và các giấy tờ có liên quan cho đại diện khu cách ly tập trung.

- Đảm bảo các thủ tục cách ly và hoàn thành cách ly theo quy định.

6. Bước 6: Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục đưa bệnh nhân mắc Covid-19 đi điều trị theo đúng quy định tại các cơ sở y tế sau: Phòng khám Đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

IV. ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY TẬP TRUNG

1. Huyện bố trí cách ly tập trung bà con từ thành phố Đà Nẵng về tại các khu cách ly tập trung của huyện.

2. UBND các xã, thị trấn có phương án chuẩn bị khu cách ly tại địa phương mình (dự phòng khi cần thiết phải sử dụng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng LĐ-TB&XH huyện

a) Là cơ quan đầu mối, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thẩm định danh sách bà con Hiệp Đức ở thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về quê; chốt danh sách và tham mưu UBND huyện thực hiện các thủ tục cần thiết gửi về UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan để thực hiện tốt phương án đón bà con về huyện.

b) Hợp đồng xe ô tô đón bà con từ thành phố Đà Nẵng về huyện đối với trường hợp bà con không có phương tiện xe máy và đăng ký về quê bằng xe ô tô của huyện. (Lưu ý: Xe bố trí có biển 2 bên “XE ĐÓN CÔNG DÂN HIỆP ĐỨC TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ QUÊ”).

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sắp xếp lộ trình, thời gian, địa điểm, thông báo cho bà con đến điểm tập kết để xe đến đón (đối với đón bằng ô tô) hoặc xe mô tô đến dẫn đường (đối với bà con đi bằng xe máy).

d) Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định cử đoàn công tác tham gia đón bà con từ thành phố Đà Nẵng về huyện.

đ) Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình và tham mưu UBND huyện giải quyết các tình huống phát sinh khi thực hiện phương án đón bà con về huyện.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

a) Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, địa phương điều phối các hoạt động liên quan trong phương án đón bà con về huyện.

b) Thực hiện cấp phát đồ bảo hộ y tế để đoàn công tác phát cho bà con trước khi lên xe ô tô của huyện về quê; đồng thời đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng tiếp đón, tổ chức cách ly tập trung bà con theo quy định.

c) Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các phương tiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho lực lượng tham gia đón người về từ thành phố Đà Nẵng theo đúng qui định: khẩu trang, trang phục bảo hộ, nước sát khuẩn,…

3. Trung tâm Y tế huyện

a) Cử 01 cán bộ y tế/01 đợt tham gia Đoàn công tác của huyện có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm phụ trách tổ 03 người trên xe ô tô, cùng với tình nguyện viên kiểm tra danh sách; kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực; nhận bản cam kết đã có chữ ký của bà con và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền để nộp cho đại diện khu cách ly tập trung khi đến.

b) Chuẩn bị các phương tiện phòng, chống dịch cho lực lượng tham gia đón người từ thành phố Đà Nẵng về theo đúng qui định như: khẩu trang, trang phục bảo hộ, nước sát khuẩn.

c) Chuẩn bị thuốc men, vật tư y tế cần thiết trên xe ô tô đón bà con về huyện.

d) Phối hợp, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung đảm bảo đúng qui định, bố trí thành phần y tế phục vụ khu cách ly.

đ) Hướng dẫn bà con thực hiện nghiêm quy tắc 5K trên xe ô tô trong suốt thời gian di chuyển.

e) Tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định đối với Đoàn công tác và bà con từ thành phố Đà Nẵng về huyện.

g) Sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (nếu có) từ các khu cách ly tập trung về điều trị tại Phòng khám Đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc thuộcBệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam theo quy định.

4. Công an huyện

a) Bố trí xe mô tô dẫn đường để đưa bà con từ phố Đà Nẵng về khu cách ly tập trung theo đúng quy định (nếu bà con về bằng xe máy).

b) Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sắp xếp lộ trình, thời gian, địa điểm, thông báo cho bà con đến điểm tập kết để xe đến đón (đối với đón băng ô tô) hoặc xe mô tô đến dẫn đường (đối với bà con đi bằng xe máy).

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT huyện

a) Thực hiện công tác đưa tin, xây dựng phóng sự về kế hoạch đón bà con tại thành phố Đà Nẵng về huyện Hiệp Đức.

b) Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến bà con Hiệp Đức đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê để đăng ký với địa phương.

6. Cơ quan Quân sự huyện

a) Đảm bảo tối đa cơ sở vật chất, các phòng tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng tiếp đón, tổ chức cách ly tập trung bà con; đảm bảo các điều kiện thiết yếu để vận hành khu cách ly và khảo sát tham mưu thành lập các khu cách ly đảm bảo cách ly số lượng bà con được đón về trong thời gian sớm nhất.

b) Chuẩn bị chỗ nghỉ cho Đoàn công tác khi về đến khu cách ly trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm âm tính; lưu ý chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho Đoàn tại khu cách ly...

c) Chuẩn bị công tác phun khử khuẩn phòng dịch cho phương tiện ô tô tham gia vận chuyển bà con về huyện.

d) Đảm bảo phục vụ ăn, uống, sinh hoạt của bà con tại khu cách ly đúng theo chế độ quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND huyện khi triển khai thực hiện phương án đón bà con về huyện.

7. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn dự kiến tình nguyện viên tham gia đoàn công tác đón bà con Hiệp Đức từ thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về quê, sẵn sàng tham gia khi được điều động.

8. Phòng TC-KH huyện

Tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện phương án đón bà con về huyện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định.

9. UBND các xã, thị trấn

a) Khẩn trương rà soát, kiểm tra danh sách bà con Hiệp Đức tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đăng gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê gửi về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH); đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với những trường hợp bà con không thuộc diện quy định nhưng đưa vào danh sách đón về quê.

b) Tổ chức, quản lý, ban hành quyết định, giám sát bà con sau khi hoàn thành cách ly tập trung thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức  khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.

c) Có phương án bố trí điểm cách ly y tế tập trung trong trường hợp các điểm cách ly y tế tập trung của huyện hết khả năng tiếp nhận bà con vào cách ly tập trung theo quy định.

10. Những thành viên tham gia đón bà con huyện Hiệp Đức từ thành phố Đà Nẵng về

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; kết thúc từng chuyến đi, được huyện lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, nếu kết quả âm tính thì về cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày hoặc tham gia đón các chuyến tiếp theo; nếu kết quả dương tính (+) với SARS-Cov-2 thì chuyển đi điều trị theo quy định.

11. Bà con về quê

Thực hiện nghiêm các nội dung theo quy trình đón bà con về huyện và theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

(Theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND huyện Hiệp Đức)
Thông tin số điện thoại, email của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn


Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập