Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Ủy ban nhân dân


CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND, THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

 Họ tên  Chức vụ, đơn vị công tác

 Nguyễn Như Công  PBT, Chủ tịch UBND huyện
 ĐT: 0914 029 888
 Email: nhucongch8@yahoo.com

 Nguyễn Hoa  HUV, PCT UBND huyện
 ĐT: 0510 3 603 157 - 0903 567 027
 Email: nghoa1958@gmail.com

 Nguyễn Đức Thọ  HUV, PCT UBND huyện
 ĐT: 0909 274 348
 Email: tho87k4@gmail.com
     THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

 Bùi Hồng Tình UVBTV, Trưởng Công an huyện
ĐT: 
Email: 

 Nguyễn Văn Tiễn CHT BCH Quân sự huyện
ĐT: 0973 252 729
Email: 
 Hồ Ngọc Anh HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
ĐT: 0510 3 603 186
Email: ngocanhcvp@gmail.com

 Nguyễn Đình Bình HUV, Chánh Thanh tra huyện
ĐT: 0989 498 959
Email: binhcttra@gmail.com

 Huỳnh Cư HUV, Trưởng phòng TC-KH 
ĐT: 0510 3 603 288 - 0935 230 737
Email: khtchiepduc@gmail.com

 Võ Văn Khởi HUV, Trưởng phòng Nội vụ 
ĐT: 0982 106 474
Email: khoihiepthuan@gmail.com

 Phạm Văn Rực Trưởng phòng GD&ĐT
ĐT: 0914 090 903
Email: 

 Lê Văn Ngọc Trưởng phòng Tư pháp
ĐT: 0983 683 813
Email: lengoctphd@gmail.com

 Nguyễn Phước Niên HUV, Trưởng phòng VH&TT
ĐT: 0914 725 161
Email: phuocnienhdqn@gmail.com
   Trần Ngọc Thành HUV, Trưởng phòng LĐ-TB&XH
ĐT: 0945 964 959
Email: ngocthanh1010qb@gmail.com

 Trần Thọ Trưởng phòng KT&HT
ĐT: 0982 586 181
Email: thokt181@gmail.com

 Huỳnh Đức Viên HUV, Trưởng phòng NN&PTNT
ĐT: 0905 624 851
Email: vienhiepduc@gmail.com
     

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập