Mode:         
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XHLiên kết web

Giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất
2 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
3 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
4 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
5 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
6 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
7 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
8 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
9 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
10 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
11 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
12 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
13 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
14 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
15 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
16 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
17 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
18 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
19 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
20 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
21 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn
22 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
23 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
24 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
25 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
26 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
27 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”
28 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”
29 Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”
30 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
31 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
32 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
33 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
34 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
35 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
36 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
37 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
38 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
39 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
40 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
41 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
42 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
43 Thủ tục Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
44 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)
45 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
46 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
47 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản
48 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
49 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
50 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
51 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
52 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
53 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
54 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
55 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
56 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
57 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
58 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
59 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
60 Thủ tục hội tự giải thể
61 Thủ tục đổi tên hội
62 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
63 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
64 Thủ tục thành lập hội
65 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
66 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
67 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
68 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
69 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
70 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
71 Thủ tục đổi tên quỹ
72 Thủ tục quỹ tự giải thể
73 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
74 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
75 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
76 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
77 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
78 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
79 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
80 Thủ tục trả lại tài sản
81 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
82 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
83 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
84 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
85 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
86 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
87 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
88 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
89 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
90 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
91 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
92 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
93 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
94 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
95 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
96 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
97 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
98 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
99 . Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
100 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
101 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
102 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
103 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
104 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
105 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
106 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
107 Thủ tục Xác định lại dân tộc
108 Thủ tục Đăng ký bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
109 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước
110 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
111 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
112 Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài
113 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
114 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
115 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
116 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài
117 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
118 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
119 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
120 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
121 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
122 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
123 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
124 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
125 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
126 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
127 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
128 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
129 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại đô thị
130 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
131 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
132 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
133 Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận VSATTP
134 Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
135 Quy trình cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
136 Quy trình cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
137 Quy trình cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược
138 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
139 Thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
140 Thủ tục đề nghị công nhận thôn, khối phố văn hóa
141 Thủ tục đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
142 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
143 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
144 Thủ tục sửa đổi, bổ xung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
145 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
146 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
147 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
148 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
149 Thủ tục thu hồi (giải thể tự nguyện) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
150 Thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động của HTX
151 Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
152 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
153 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
154 Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
155 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX (đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX)
156 Thủ tục đăng ký hợp tác xã (HTX); Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX; Thủ tục đăng ký HTX chia, tách, hợp nhất, sát nhập.Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập